top of page

so 04. 5.

|

Bratislava

CI WORKSHOP „Movement Intelligence "/w Matan Levkowich

Víkendový workshop kontaktnej improvizácie s Matanom Levkowichom Contact improvisation workshop with Matan Levkowich.

Registration is closed
See other events
CI WORKSHOP „Movement Intelligence "/w Matan Levkowich
CI WORKSHOP „Movement Intelligence "/w Matan Levkowich

Čas a miesto

04. 5. 2024, 10:00 – 05. 5. 2024, 16:30

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

(Slovenčina nižšie)

Movement Intelligence (MI) weaves together discourse & physical exploration of movement in search of a greater understanding of the human experience. MI challenges stylistic and traditional notions of 'technique' and dwells on the tension between universal principles and individualisation. The practice explores the relationship between the first-person experience of movement and its empirical manifestation, while tracing the cultural norms that govern our understanding of the body-mind and its potential.   The MI apparatus offers applicable information from a variety of movement disciplines and cultivates a tolerant space to explore ideas both physically and cognitively. Offering linear and non-linear learning experiences, the practice gravitates towards integration as a quality of being. Using communication and adaptation as meta-practices, we seek to merge body and mind, imagination and reality, intuition and analysis, the individual and the collective.

About teacher: 

Matan Levkowich

Matan is a dancer, graphic designer and the host of ‘Material For The Brain’ podcast. In 2015 he founded Movement Lab - a vehicle for movement education, choreographic work and discursive inquiry. His practice is influenced by his enthusiasm for physical and theoretical research and revolves around the question of how to develop a meaningful relationship with the body-mind.

Photo Credit: Christian Ariel Heredia

PRACTICAL INFORMATION: 

WHEN: 

4.-5.5.2023

10:00-16:30 (1,5 lunch time included)

WHERE: Movement LAB, 1st floor, Drieňova 40, Bratislava, SLOVAKIA

Possibility to sleep in a studio for a small contribution

PRICE: 

150 EUR early bird price till 15.4.2024 

180 EUR regular price from 16.4.2024 If you feel like to be part of the workshop but you struggle financialy, let us know and we can find some solution (e.g. 2-3 payments etc.) :)

REGISTRATION:

on web or by email info@movement-lab.netls/ci-workshop-movement-intelligence-w-matan-levkowich

Min. 15 participants

Registration is possible till 25.4.2024

STORNO CONDITIONS:

Fee for the workshop is unrefundable but you can find replacement for you. If organizer cancel event, you will be fully refunded.

************************************

(SVK)

Movement Intelligence (MI) spája diskurz a fyzické skúmanie pohybu pri hľadaní lepšieho pochopenia ľudskej skúsenosti. MI spochybňuje štylistické a tradičné predstavy o „technike“ a zaoberá sa napätím medzi univerzálnymi princípmi a individualizáciou. Prax skúma vzťah medzi skúsenosťou pohybu v prvej osobe a jeho empirickým prejavom, pričom sleduje kultúrne normy, ktoré riadia naše chápanie tela a mysle a jej potenciálu. MI ponúka použiteľné informácie z rôznych pohybových disciplín a pestuje tolerantný priestor na skúmanie myšlienok fyzicky aj kognitívne. Prax, ktorá ponúka lineárne a nelineárne vzdelávacie skúsenosti, smeruje k integrácii ako kvalite bytia. Pomocou komunikácie a adaptácie ako metapraktík sa snažíme spojiť telo a myseľ, predstavivosť a realitu, intuíciu a analýzu, jednotlivca a kolektív.

O lektorovi:

Matan Levkowich

Matan je tanečník, grafický dizajnér a moderátor podcastu „Material For The Brain“. V roku 2015 založil Movement Lab - priestor pre pohybové vzdelávanie, choreografickú prácu a diskurzívne bádanie. Jeho prax je ovplyvnená jeho nadšením pre fyzický a teoretický výskum a točí sa okolo otázky, ako rozvíjať zmysluplný vzťah s telom a mysľou.

Foto kredit: Christian Ariel Heredia

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

KEDY: 

4.-5.5.2023

10:00-16:30 (1,5 lunch time included)

KDE: Movement LAB, Drieňová 40, Bratislava

Možnosť prespať v priestore za malý poplatok

CENA: 

150 EUR early bird cena do 15.4.2024 

180 EUR bežná cena od 16.4.2024 

Ak cítite volanie prísť na workshop ale finančná situácia vás brzdí, môžeme vám ponúknuť úhradu formou 2-3 splátok. Pre túto možnosť nás kontaktujte na info@movement-lab.net.

REGISTRÁCIA: 

registrovať sa môžete priamo na webe v sekcii udalosti:

https://www.movement-lab.net/event-details/ci-workshop-movement-intelligence-w-matan-levkowich

alebo mailom na info@movement-lab.net

Min. počet 15 účastníkov

registrácia je možná do 25.4. 2024

STORNO PODMIENKY:

Poplatok za workshop je nevratný ale je možné v prípade neúčasti nájsť za seba náhradu. V prípade, že dôjde k zrušeniu zo strany organizátora, vraciame plnú výšku poplatku.

Vstupenky

  • bežná cena// regular price

    180,00 €
    Predaj sa skončil
  • Early bird

    150,00 €
    Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page