top of page

Individuálne

stretnutia

“Seeds burst from the inside out in a self-destructive ritual of new life.”
David Goggins

Ako pristupujeme k individuálnym stretnutiam?

Aby sme Vám mohli pripraviť stretnutia podľa Vašich potrieb, budeme sa s Vami rozprávať o Vaších potrebách, aké sú vaše predstavy, s čím máte problémy a aké sú vaše ciele. Každé stretnutie bude nadväzovať na to predchádzajúce a v čase sa budú rozvíjať tak ako sa bude rozvíjať Vaše telo a pohybové možnosti.

 

Princípy, ktoré budeme používať vychádzajú z pohybových a tanečných smerov, z bojových umení, zo somatických prístupov, aplikovanej anatómie či z neurológie.

Poskytneme Vám aj domáce úlohy a materiál na výskum, ktorý podporí Váš proces.

IMG_3617_edited.jpg
IMG_3594_edited.jpg

Magdaléna Takáčová

„Podaj mi ruku človek chcem cítiť tvoje teplo a teraz sa mi priznaj stavať chceš raj či peklo.“

Andrej Plávka

Dlhoročné skúsenosti s individuálnymi aj skupinovými stretnutiami mi ukázali aké múdre sú naše telá a ako veľmi sa o sebe môžeme dozvedieť keď ich začneme vnímať, počúvať a čítať. Telo, myseľ a dušu vnímam v jednote a tak aj pristupujem ku svojim klientom - ako k mnohovrstevným bytostiam. Viem, že nepracujem iba s ich fyzikalitou ale, že sa cez ňu dotýkam aj ich ďalších vrstiev. Tak ako oni tých mojich. Nie sme ostrovmi sami pre seba. Ovplyvňujeme sa navzájom (tak ako sa ovplyvňuje  všetko v našom tele) a keď si dovolíme, môžeme sa navzájom v sebe aj vidieť.  A ja vidím svojich klientov. Vnímam ich potreby, hovoríme o nich, spolu nachádzame cesty a objavujeme. Rešpektujem klienta a jeho proces tak ako aj svoju intuíciu, ktorá má miesto pri mojich intervenciách. Skôr ako učiteľka sa vnímam ako sprievodkyňa na ceste k poznaniu cez svoje vlastné telo a pohyb. 
Ja Vám podám ruku no kráčať už musíte sami.

Marco Klokner

"Strength that has effort in it is not what you need; you need the strength that is the result of ease."  IDA P. ROLF

Považujem za dôležité si pokladať fundamentálnu otázku ČO, čo je toto, čo robím, čo cítim a pod.. no o mnoho zaujímavejšia mi príde otázka AKO?, Ako hovorím o sebe, ako vnímam seba v priestore, ako dvíham svoju ruku a tak ďalej.. Vo svojich individuálnych stretnutiach kladiem dôraz na kvalitu, na spôsob prevedenia, na štýl a teda na to AKO ČO robím. Toto všetko pomáha k sofistikovanejšiemu energetickému manažmentu tela, mysle a ducha. Pre akúkoľvek zmenu je v prvom rade potrebná energia, preto budeme na vyššie spomenutom pracovať a hľadať pravdivosť, ľahkosť a elegantnosť.
Ako Rolfer mám veľa skúsenosti s analýzou telesnej štruktúry a pohybu svojich klientov a túto silnú stránku využijem na to, aby ste spoznali svoje pohybové vzorce a našli ekonomickejšie a efektívnejšie možnosti AKO sa hýbať, ktoré sa môžu preniesť do kvality Vášho života. Do môjho toolboxu taktiež patria auto-masážne, mobilizačné, silové, neurologické a iné somatické techniky.

bottom of page