mmm-1029_edited_edited.jpg

Individuálne

stretnutia

“Seeds burst from the inside out in a self-destructive ritual of new life.”
David Goggins

Ako pristupujeme k individuálnym stretnutiam?

Aby sme Vám mohli pripraviť stretnutia podľa Vašich potrieb, budeme sa s Vami rozprávať o Vaších potrebách, aké sú vaše predstavy, s čím máte problémy a aké sú vaše ciele. Každé stretnutie bude nadväzovať na to predchádzajúce a v čase sa budú rozvíjať tak ako sa bude rozvíjať Vaše telo a pohybové možnosti.

 

Princípy, ktoré budeme používať vychádzajú z pohybových a tanečných smerov, z bojových umení, zo somatických prístupov, aplikovanej anatómie či z neurológie.

Poskytneme Vám aj domáce úlohy a materiál na výskum, ktorý podporí Váš proces.

Ponuka individuálnych stretnutí

Rolfing® štrukturálna integrácia


Rolfing® štrukturálna integrácia nosí meno po jej zakladaťeľke, biochemičke
Dr. Ida P. Rolf, je to forma holistického "bodyworku", kde sa reorganizuje spojivové tkanivo - fascia, s cieľom obnoviť prirodzené usporiadanie tela v gravitácii.
Proces Rolfingu štandardne pozostáva zo serie 10 sedení, ktoré na seba nadväzujú. Počet sedení sa môže líšiť podľa potrieb klienta. Každé sedenie trvá 70-80 minút a venuje sa špecifickej telesnej štruktúre, témam a má svoje ciele. Pre viac informácii a objednávky navštívte https://sk.marcoklokner.com/rolfing
Pohybové stretnutie


Aby sme Vám mohli pripraviť stretnutia podľa Vašich potrieb, budeme sa s Vami rozprávať aké tie potreby sú, aké sú vaše predstavy, s čím máte problémy a aké sú vaše ciele. Každé stretnutie bude nadväzovať na to predchádzajúce a v čase sa budú rozvíjať tak ako sa bude rozvíjať Vaše telo a pohybové možnosti. Princípy, ktoré budeme používať vychádzajú z pohybových a tanečných smerov, z bojových umení, zo somatických prístupov, aplikovanej anatómie či z neurológie. 35 EUR/ 60min
Expresívny tanec


Na tomto stretnutí sa zameriame na možnosti sebavyjadrenia v tanci pričom za tanec považujeme každý pohyb, gesto, postúru. Úplne extrahujeme od hodnotiaceho prvku zameraného na estetiku. Práve naopak, podporujeme spontánne a autentické vyjadrenie klienta. Metódy, ktoré využívame sú princípy súčasného tanca, labanovej analýzy pohybu, improvizácie a imaginácie. Improvizačné zadania Vám umožnia rozšíriť svoje pohybové možnosti, rozprúdiť kreativitu, fantáziu, obrazotvornosť a naučiť sa spontánne reagovať na rôzne podnety. (nie je potrebné mať predchádzajúce skúsenosti s pohybom/tancom) 35 EUR/60min
Autentický pohyb


Autentický pohyb je metóda, pri ktorej klient nadväzuje spojenie so sebou. Nejde o tanec v zmysle choreografie, naučených pohybov či spĺňania estetických kritérii. Klient sa učí počúvať svoje vlastné pohybové inšpirácie, impulzy, pohyby, ktoré mu ukazuje jeho telo a nasledovať ich. Prax prebieha so zatvorenými očami, bez hudby, v tichu. Tak aby sa eliminovali rušivé vplyvy okolia a mohol sa vnoriť do seba, svojich pocitov, prežívania a prijať ho. V procese sú prítomné dve role - mover (ten, ktorý sa hýbe) a witness (svedok). Počas autentického pohybu sa učíme ako byť nehodnotiacim svedkom svojho vlastného procesu, ako sa prepojiť so svojou podstatou a ako vytvárať láskavý a akceptujúci vzťah sami so sebou. (nie je potrebné mať predchádzajúce skúsenosti s pohybom/tancom) 40 EUR/60min
Kontaktná improvizácia pre páry


Vo vzťahu je podstatná komunikácia. Spôsob akým komunikujeme, ako sa vzťahujeme sami k sebe, k partnerovi, k deťom ale aj k okoliu. Kontaktná improvizácia je tanec bez choreografie, ktorý vzniká v prítomnom okamihu. Práve teraz. Na stretnutiach sa budeme venovať témam ako počúvanie, zdieľanie váhy, vedenie, zodpovednosť, budeme riešiť dotyk a jeho kvality v spoločnom tanci ale aj miesto kontaktu a kvalitu spojenia, ktoré v spoločnom tanci máme. Pozrieme sa aj na to ako spracovať konfliktné situácie, ako komunikovať svoje potreby a ako si poznatky zo sedenia preniesť do bežného života tak aby mohli slúžiť k rozvoju vzťahu. Byť vo vzťahu je tancom samo o sebe, niekedy je však tanec a pohyb najlepšia cesta ako sa naučiť komunikovať. Tam kde nestačia slová, začína telo v pohybe. (nie je potrebné mať predchádzajúce skúsenosti s pohybom/tancom) 55EUR/pár/90min
Embodiment coaching


Coaching je sebarozvojová metóda, kde klient prostredníctvom kouča a kladenia otázok nachádza svoje vlastné riešenia na svoje problémy. V coachingu veríme, že klient má v sebe potenciál nachádzať riešenia na všetky svoje problémy a my ho na ceste hľadania podporujeme. Klient môže priniesť akúkoľvek tému, ktorú potrebuje vyriešiť, problém s ktorým si nevie rady. V Embodiment coachingu budeme však pracovať nie len verbálne ale aj neverbálne. Neverbalita je súčasťou nášho prežívania, nesie skryté odkazy, ktoré môžu klientovi pomôcť pochopiť a vyriešiť svoj problém. Je to prístup kde Vás budeme sprevádzať v procese prepájania tela, mysle a duše tak aby ste nachádzali svoju vlastnú silu a mohli uskutočniť zmenu, po ktorej túžite. Koučovanie prebieha podľa štandardov ICF (International Coaching Federation) 40EUR/ 50 min
Tanečno-pohybová terapia


V tanečno-pohybovej terapii sa pohyb a tanec využíva psychoterapeutickým spôsobom, ktorý umožňuje sociálnu, psychickú, telesnú a emocionálnu integráciu klienta. V procese sa pracuje s telom, gestom, pohybom či tancom tak aby klient mohol porozumieť svojmu vnútornému prežívaniu. Odkrýva svoje telesné príbehy, učí sa s nimi (spolu)pracovať, prijímať ich, získava z nich poznanie a ukotvuje svoju skúsenosť v tele. Prepisuje staré vzorce a hľadá nové, také, ktoré mu pomôžu na jeho ceste liečenia. Telo, myseľ a duša sú v jednote, preto ak pracujeme na úrovni tela, pracujeme aj ostatných úrovniach. Niekedy stratíme slová aby mohlo prehovoriť naše telo. Viac info na info@4artstherapy.com

IMG_3617_edited.jpg
IMG_3594_edited.jpg

Magdaléna Takáčová

„Podaj mi ruku človek chcem cítiť tvoje teplo a teraz sa mi priznaj stavať chceš raj či peklo.“

Andrej Plávka

Dlhoročné skúsenosti s individuálnymi aj skupinovými stretnutiami mi ukázali aké múdre sú naše telá a ako veľmi sa o sebe môžeme dozvedieť keď ich začneme vnímať, počúvať a čítať. Telo, myseľ a dušu vnímam v jednote a tak aj pristupujem ku svojim klientom - ako k mnohovrstevným bytostiam. Viem, že nepracujem iba s ich fyzikalitou ale, že sa cez ňu dotýkam aj ich ďalších vrstiev. Tak ako oni tých mojich. Nie sme ostrovmi sami pre seba. Ovplyvňujeme sa navzájom (tak ako sa ovplyvňuje  všetko v našom tele) a keď si dovolíme, môžeme sa navzájom v sebe aj vidieť.  A ja vidím svojich klientov. Vnímam ich potreby, hovoríme o nich, spolu nachádzame cesty a objavujeme. Rešpektujem klienta a jeho proces tak ako aj svoju intuíciu, ktorá má miesto pri mojich intervenciách. Skôr ako učiteľka sa vnímam ako sprievodkyňa na ceste k poznaniu cez svoje vlastné telo a pohyb. 
Ja Vám podám ruku no kráčať už musíte sami.

Marco Klokner

"Strength that has effort in it is not what you need; you need the strength that is the result of ease."  IDA P. ROLF

Považujem za dôležité si pokladať fundamentálnu otázku ČO, čo je toto, čo robím, čo cítim a pod.. no o mnoho zaujímavejšia mi príde otázka AKO?, Ako hovorím o sebe, ako vnímam seba v priestore, ako dvíham svoju ruku a tak ďalej.. Vo svojich individuálnych stretnutiach kladiem dôraz na kvalitu, na spôsob prevedenia, na štýl a teda na to AKO ČO robím. Toto všetko pomáha k sofistikovanejšiemu energetickému manažmentu tela, mysle a ducha. Pre akúkoľvek zmenu je v prvom rade potrebná energia, preto budeme na vyššie spomenutom pracovať a hľadať pravdivosť, ľahkosť a elegantnosť.
Ako Rolfer mám veľa skúsenosti s analýzou telesnej štruktúry a pohybu svojich klientov a túto silnú stránku využijem na to, aby ste spoznali svoje pohybové vzorce a našli ekonomickejšie a efektívnejšie možnosti AKO sa hýbať, ktoré sa môžu preniesť do kvality Vášho života. Do môjho toolboxu taktiež patria auto-masážne, mobilizačné, silové, neurologické a iné somatické techniky.