top of page

Cenník

platný od  23.12.2023; objednávky cez info@movement-lab.net alebo tu

Služba

Cena

Rolfing®/
Fascial Manipulation

Úvodné sedenie 80min
 

Každé ďalšie sedenie 60-70min
 

Dlhé sedenie 120min
 

Konzultácia 30min

Deti do 12 rokov 40-60min

50€

70€

120€

35€

35-45€

Práca s jazvami

1 sedenie: 60min

50€

Pohybové stretnutie

1 stretnutie 60min
 

5 stretnutí 5x60min

35€
 

150€

Tanečno pohybová terapia

1 sedenie 50min

​55€

Kraniosakrálne techniky

1 sedenie 60min

45€

TRE®

Úvodné sedenie 90 min 
 

Každé ďalšie sedenie 60 min
 

85€

65€

bottom of page