top of page

MOVEMENT LAB  - je platforma pre skúmanie pohybu, kde uplatňujeme holistický prístup - telo, myseľ a duša nie sú oddelené, sú spojené a podľa toho pristupujeme k našim klientom. Vedieme ich k objavovaniu, spoznávaniu svojho vlastného tela, príbehov, myšlienkových aj pohybových vzorcov, ponúkame im možnosť prepísať tieto vzorce a nahliadnuť na ne z inej perspektívy. Ponúkame znalosti, skúsenosti a priestor, kde sa klienti môžu spojiť so svojou zvedavosťou, hravosťou, bádaním, chuťou spoznávať, klásť si otázky a trpezlivo nachádzať odpovede v kontinuálnom procese objavovania a zmeny.

CIERNE_priesvitne_O_ML_just%2520text_edi
mmm-1067_edited.jpg

KTO SME?

Sme milovníci pohybu, ktorí sa o svoju vášeň delia so všetkými, ktorí sú tomu otvorení.

Našim klientom prinášame holistický prístup, ktorý im umožňuje spoznávať samých seba, svoje telo, zaužívané vzorce a to ako ich vlastná telesná štruktúra môže vplývať na ich emočné, sociálne aj fyzické zdravie. 

Našou víziou je prispievať k budovaniu lepšieho sveta cez spoznávanie a budovanie vzťahu k svojmu vlastnému telu a pohybu.

Photo 02-06-2023, 14 21 57_edited_edited
mmm-1085_edited.jpg

Magdaléna Takáčová

MAGDALÉNA TAKÁČOVÁ

Embodiment facilitator and Movement coach

Spoluzakladateľka Movement LAB a OZ 4Arts Therapy, tanečno-pohybová terapeutka, koučka, lektorka kontaktnej improvizácie. 

Po štúdiu Strategického manažmentu a marketingu som pracovala 12 rokov vo finančnej oblasti na riadiacej pozícii. Moje dlhoročné skúsenosti s vedením pohybových, tanečných a tanečno-hudobných stretnutí ma priviedli k štúdiu tanečno-pohybovej terapie, ktorej  4-ročný výcvik v ČR som ukončila v roku 2017.  10 rokov som tancovala v integrovanej tanečnej skupine LEN TAK TAK, kde tancovali ľudia s hendikepom aj bez neho. Bola som súčasťou tvorivého aj produkčného procesu performance projektov. V roku 2019 som absolvovala koučingový výcvik (podľa štandardov ICF). V roku 2020 som ukončila certifikovaný výcvik Teacher's Training v Holistic Dance Institut vo Viedni. Absolvovala som množstvo zahraničných vzdelávacích workshopov zameraných na súčasný tanec, aplikovanú anatómiu v pohybe, bodywork, kontaktnú improvizáciu a somatický pohyb.

marco profil (2)_edited_edited.jpg
mmm-1082_edited.jpg

Marco Klokner

MARCO KLOKNER

Certified Rolfer™ and Movement coach

Spoluzakladateľ Movement LAB, Certified Rolfer™, pohybový bádateľ a pohybový lektor. Od detsva som sa venoval rôznym športom. Výkonnostne som sa venoval veslovaniu a ultimate frisbee. Študoval som učiteľstvo telesnej výchovy a nemeckého jazyka na UNIPO.  Chronické bolesti a záujem o holistický prístup k človeku ma doviedli k štúdiu metódy Rolfing® v European Rolfing® Association (ERA) v Mníchove, ktorej 2-ročný výcvik som ukončil v roku 2020. Naďalej sa v metóde Rolfing® vzdelávam formou seminárov  a workshopov. Veľkou inšpiráciou pre mňa je Fighting Monkey® prax, ktorá obohacuje všetky aspekty môjho bytia. 
Absolvoval som množstvo workshopov a kurzov zameraných na pohyb, tréning ľudského tela a biomechaniky.

Kto sme

NAŠA VÍZIA

telo - myseľ - duša

ML_kruhy_rgb.png

Každý človek má potenciál, ktorý keď objaví a začne rozvíjať, môže prispieť k budovaniu lepšieho sveta. Nájde svoje miesto na zemi a svojou jedinečnosťou ju môže obohacovať a meniť. 

Pre nás je táto zmena nastáva cez pohyb. Pohyb je prostriedkom, nie cieľom.  Je nástrojom na spoznávanie seba, svojich troch rovín- tela, mysle a duše. Nech pracujeme s ktoroukoľvek rovinou, ovplyvňuje to ostatné pretože sú navzájom prepojené tak ako sú prepojené naše životy, vedomie, energie.  Ako kruhy vo vode, v prieniku, v energetickom poli. My sme sa rozhodli toto prepojenie podporovať prinavracaním vedomia , sily a zodpovednosti do rúk našich klientov. 

Movement LAB nie je iba o pohybe.  Je omnoho viac.  Je o komunite, rešpekte, nachádzaní vlastnej sily a pravdivosti voči sebe. Nechceme klientov učiť iba pohyb. Chceme v nich zapáliť iskru, prinavracať ich vedomie do tela, k ich procesu. Znova a znova, až kým sa tam neukotví.

Za Movement LAB môžete nájsť človečinu. Pravú, nefalšovanú. S múdrosťou, (ne)vedomím, tieňom aj svetlom, s chybami aj poučením no vždy s láskou a rešpektom k sebe aj našim klientom. Neponúkame a nesľubujeme pozlátko. Ideme až za.. za výkon, za pohyb, za formu. Ideme za budovaním lepšieho sveta. Sveta, ktorý chceme žiť. Sveta, kde každý, kto sa odváži a dovolí si, môže nájsť svoju vlastnú silu, svoju vlastnú vášeň, talent a cestu, na ktorej on sám môže ďalej obohacovať tento svet.

 

Movement LAB je o pohybe.

No viac ako o pohybe von,  je o pohybe dnu.

Naša vízia

PRINCÍPY

embodiment - slow learning - empowerment

LOGO_movement_lab_priesvitny _podklad.pn
ML_kruh_hnedy.png

embodiment

Embodiment - to čo sa manifestuje cez naše telo, čo sa zviditeľňuje a prejavuje. Telo uchováva všetky príbehy, históriu, zážitky, spôsob života, ktorý vedieme, celú našu minulosť. Preto k našim klientom pristupujeme s vedomím, že ich telá rozprávajú svoje vlastné príbehy, ktoré sa do ich štruktúr zapísali. Pozývame ich tieto príbehy spoznávať, objavovať a zisťovať aké vzorce v tele a pohybe používajú. Vraciame ich vedomie a pozornosť k telu. Kam smeruje pozornosť, tam smeruje energia. Ak pozornosť vrátime naspäť k telu, vráti sa doň aj energia, s ktorou potom môžeme pracovať a naučiť sa ju efektívne využívať v každodennom živote.

ML_kruh_modry.png

slow learning

Pomalé učenie, vzdelávanie, spoznávanie. Chceme podporovať pomalý a hlboký proces učenia, kedy môže dochádzať k trvalejšiemu prebudovaniu neurónovej siete (neuroplasticita), vytvoreniu nových a pevných neurónových sietí. Čím viac sa učíme cez telo a k opakovanej žiaducej zmene dochádza cez zmenu pohybových vzorcov, tým viac podporujeme ukotvenie naučeného. Proces učenia však považujeme za kontinuálny a klient je jeho aktívnou súčasťou. Je iniciátorom aj vykonávateľom zmeny, bádania, spoznávania. Učenie je neutíchajúci proces a tak sa neustále mení a žije aj naša neurónová sieť. 

ML_kruh_zlty.png

empowerment

Znovunadobudnutie svojej sily, schopnosť nachádzať a rozpoznávať svoje vlastné zdroje sily, energie a byť tým, kto rozhoduje o svojom živote, aktívne a vedome ho žije. Našich klientov vedieme k zodpovednosti k svojmu vlastnému telu, vzťahom, pohybu, životu. Keď svoju zodpovednosť uložia k našim nohám, s láskou im ju vraciame späť. Empowerment nie je iba o jednotlivcovi, je aj o komunite, vzájomnej podpore, pomoci a rešpekte.

Princípy
bottom of page