top of page

št 19. 5.

|

na živo alebo online

TaiJiQuan / s Jason Dean - otvorené hodiny (aj online!)

Pravidelné hodiny TaiJiJuan

Registration is closed
See other events
TaiJiQuan / s Jason Dean - otvorené hodiny (aj online!)
TaiJiQuan / s Jason Dean - otvorené hodiny (aj online!)

Čas a miesto

19. 5. 2022, 19:15 SELČ – 07. 7. 2022, 20:45 SELČ

na živo alebo online

O podujatí

ENGLISH TEXT BELOW

Pozývame vás na pravidelné lekcie TaiJi Juan s Jason Dean aka Shifu Shi XingLik. Lekcie sú otvorené každému aj bez predchádzajúcich skúseností s TaiJi Juan.

Budeme spoznávať a praktizovať série starovekých cvičení, ktoré poslúžia tým, ktorí hľadajú zdravie na ceste svojím životom. Proces učenia súboru pohybov bude sprevádzaný podrobným vysvetlením detailov. Keď bude pochopený ich význam a keď budeme pravidelne praktizovať, tak bude jednoduché zavnímať zmeny v toku a okysličení krvi, priechodnosti energie naprieč celým telo a prebudenie všetkých nervových receptorov. Budeme venovať pozornosť pohybu a dychu, ktoré sú esenciálne. Na pochopenie týchto dvoch vnútorných a vonkajších aspektov tela je dôležitá ich správna kombinácia. Ak sú správne pochopené umožnia nám hýbať sa so silou a gráciou. Vraví sa, že ak dýchame správne, v synchronicite s našími pohybmi, život sa nám predĺži, ak dýchame nesprávne život sa nám skráti.

Je možné, že potenciálny študent sa bude pozerať na bojový aspekt TaiJiQuan a bude ho trápiť že praktizovaním tohto umenia sa vystaví agresivite a eventuálne on sám sa stane agresívnym človekom. No pravda je ceklom iná; pochopenie bojového aspektu TaiJiQuan je dôležitou súčasťou procesu učenia. Umožní edukačnému rámcu tzv., formám, byť väčšou zábavou a ľahšie na pochopenie.

Najvyšším cieľom TaiJiQuan je zlepšovanie zdravia a objektívnej pozornosti na detaily. Jednoducho povedané, človek sa snaží byť okom búrky. Podľa klasických textov na túto tému, človek by mal zanechať svoje emócie a zostať kľudný keď sa chce hýbať presne, ľahko a efektívne.

Nikdy nie je neskoro začať v živote s TaiJiQuan. Múdry človek koná. A čo je múdre? Zlepšiť dýchanie, pohyb a byť zdravý alebo pasívne dovoliť stagnáciu a úpadok?

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Lekcie budú prebiehať v angličtine, v prípade potreby zabezpečíme preklad.

Je možné prihlásiť sa na lekcie online a absolvovať ich z pohodlia domova cez živé vysialanie (ZOOM). Je nutné si nainštalovať aplikáciu od ZOOM.us

KEDY: Každý štvrtok (od 19.5.2022 do 7.7.2022) 19:15-20:45 !!! 9.6. nie je lekcia !!!

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete)

CENY:

Jedna lekcia: 18 EUR

Balíček 4 lekcí: 56 EUR

Balíček 7 lekcií: 89 EUR

Registrácia priamo na webe s povinnosťou platby.

V prípade, že Vás zaujíma aj QiGong (Čchi-kung), informácie o lekciách nájdete tu:

https://www.movement-lab.net/event-details/qigong-jason-dean-otvorene-hodiny-aj-online

Lekciami vás bude sprevádzať:

Jason Dean aka Shifu Shi XingLik.

Jason je žiakom čínskeho majstra ShiFu ShiDelon (Dr. Leung) od roku 1993. Štúdium zahŕňali terapie na tisíckach klientov pomocou taoistickej medicíny po celej Európe a tiež Ázii, realizovanie prednášok a ukážok liečenia v nemocniciach (na Slovensku FN Mickiewiczova, onkologické oddelenie), na fyzioterapeutických oddeleniach, na fakultách fyzioterapie (v Piešťanoch), na školách holistickej medicíny a na školách TČM (v Prahe). V roku 2004 bol Jason Dean vyhlásený svojim majstrom za Šaolínskeho mnícha 32. generácie a bolo mu pridelené meno ShiFu Shi XingLik. Od roku 2006 pravidelne realizoval aj na Slovensku semináre, samo-očistné tábory, terapie a školenia o TaijiChuan, Chikungu a Daoinshu. V roku 2010 si otvoril svoje vlastné holistické centrum v Anglicku kde sa venoval svoje komunite a klientom. Dnes ShiFu Shi XingLik pôsobí priamo na Slovensku a pokračuje tak v naplnení svojho poslania. Okrem pravidelných seminárov a tréningov ShiFu realizuje pravidelné privátne terapie, na ktorých sa zameriava na klientove zdravotné problémy akútneho a tiež chronického charakteru. viac info: https://www.humansinstitute.com/

----------------------------------------

ENGLISH VERSION

 Nuts and Bolts of TaiJiQuan Course

During this course, we explore and practice a series of ancient exercises which better equip the seeker of health for the journey of life.

Careful explanations for each set of movements are given in order to assist the learning process. When the meaning of each exercise can be grasped and practiced, It is easy to experience changes in the flow of blood, oxygen and other energies throughout the body and to wonder at the vibrant awakening of the 31 pairs of spinal nerves.

We pay close attention to the importance of breath and movement. Awakening to the meaning of these two internal and external aspects of the body depends on using their combination correctly. When they are understood, one may perform powerful actions with seemingly no effort. It is said that when breathing correctly, in proper synchronicity with one’s movement, life is extended, whilst breathing incorrectly will shorten one’s life.

It is a possibility that potential students may look to the martial arts aspects of TaiJiQuan and worry that practicing such an art may expose them to aggression, or that they may become aggressive people themselves. The truth is quite different; understanding martial meaning in TaiJiQuan is an important part of the learning process, and makes the educational framework, known as a “form”, more fun and much easier to learn.

The ultimate goal of TaiJiQuan is to continuously improve one’s health, whilst developing emotion-free attention to detail. Simply put, one aims to be the eye of the storm. According to some classic texts on the subject, one must release emotions and remain calm in order to move the body precisely, easily and effectively.

One is never too early or too late in life to begin TaiJiQuan. After all, isn’t it wisdom to take action when you realise that improving your breathing, health and movement is better than passively permitting the onset of stagnation and decay?

PRACTICAL INFORMATION: WHEN: 

Every Thursday (from 19.5.2022 to 7.7.2022) 19:15-20:45 !!! 9.6. is not the class !!!

It is possible to take the class from the comfort of home via live broadcast (ZOOM). It must be installed in the application from ZOOM.us

WHERE: Movement LAB, Drieňova 40, Shopping Centre Buducnosť, 1st floor, Bratislava (or ZOOM)

PRICE:

One class: 18 EUR

4 classes package: 56 EUR 

7 classes package: 89 EUR 

REGISTRATION with payment on webpage.

About lector:

Jason Dean aka Shifu Shi XingLik

Jason has been a student of Chinese ShiFu ShiDelon (Dr. Y. K. Leung) since 1993. The study included the therapy of thousands of clients of Daoist medicine throughout Europe and Asia, lectures and demonstrations of treatment in hospitals (in Slovakia, FN Mickiewicz, Oncology Department), physiotherapy departments, physiotherapy faculties (in Piešťany), schools of holistic medicine and schools in the Czech Republic (in Prague). In 2004, Jason Dean was declared a teacher of the 32nd generation of Shaolin, and was named ShiFu Shi XingLik. Since 2006, he has regularly conducted seminars, self-cleansing camps, therapies and trainings on TaiJiQuan, QiGong and DaoYinShu in Slovakia. In 2010, he opened his own holistic center in England where he dedicated his time to his community and clients. Today ShiFu Shi XingLik operates directly in Slovakia and continues to fulfill his mission. In addition to regular seminars and trainings, ShiFu implements regular private therapies that focus on client health problems of both acute and chronic nature. The philosophy of Daoist medicine rests in the balance of our physical body, conscious and subconscious minds. More info at: https://www.humansinstitute.com/

Vstupenky

 • Balíček 7 lekcií

  89,00 €
  + Servisný poplatok 2,23 €
  Predaj sa skončil
 • Balíček 4 lekcií

  56,00 €
  + Servisný poplatok 1,40 €
  Predaj sa skončil
 • 1 lekcia

  lístok platí na najbližšiu lekciu po kúpe / ticket is valid for the first lesson after purchase

  18,00 €
  + Servisný poplatok 0,45 €
  Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page