top of page

ut 04. 4.

|

Bratislava

KURZ: Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (skúsenosť nutná/experience required)

Kurz kontaktnej improvizácie pre účastníkov so skúsenosťou. Contact improvisation course for people with CI experience.

Registration is closed
See other events
KURZ: Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (skúsenosť nutná/experience required)
KURZ: Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (skúsenosť nutná/experience required)

Čas a miesto

04. 4. 2023, 18:30 – 20:00

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

(ENG below)

Pozývame na ucelený kurz kontaktnej improvizácie pre ľudí, ktorí už majú pravidelnú a dlhšiu skúsenosť ako ochutnávku :) 

Lekcie budú vedené v slovenčine a/alebo v angličtine nakoľko by sme radi obohatili priestor aj o ľudí z iných krajín a kultúr žijúcich v BA (ak o niekom viete, posuňte mu info :) )

Budeme sa venovať pokročilejšíme technikám aj princípom, dôraz budeme klásť na kvalitu kontaktu, počúvanie aj fyzické schopnosti (mobilita, stabilita, flexibilita), biomechaniku pohybu. Všetko z toho naberie hlbší rozmer aby sme sa neskôr mohli spoločne hýbať bezpečne a voľne aj počas jamky :)

Po každej lekcii bude priestor na aplikáciu priamo na Jam session (voľné tancovanie a cibrenie v priestore, v ktorom môžete slobodne tancovať s ďalšími tanečníkmi a trénovať princípy alebo technické zručnosti, ktoré ste nadobudli na hodine). Jam sessions budú každý utorok po hodine od 20:00-21:30.

KEDY: Každý utorok (od 4.4. do 6.6. 10 lekcií) od 18:30-20:00 

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete)

CENA 10 LEKCIÍ: 

Môžete si vybrať jednu z možností:

A) lekcie bez JAM sessions (18:30-20:00)

* 120 EUR - early bird do 23.3.2023 a cena pre účastníkov, ktorí už v minulosti celý kurz kontaktnej improvizácie v Movement LAB absolvovali

* 150 EUR - bežná cena

B) lekcie aj s JAM sessions (18:30-21:30):

* 170 EUR - early bird do 23.3.2023 a cena pre účastníkov, ktorí už v minulosti celý kurz kontaktnej improvizácie v Movement LAB absolvovali

* 220 EUR - bežná cena 

REGISTRÁCIA: Priamo na webe - registrácia s povinnosťou platby:

https://www.movement-lab.net/event-details/kurz-kontaktna-improvizacia-contact-improvisation-skusenost-nutna-experience-required

Je možné si nahradiť hodiny?

Máte možnosť nahradiť si 2 absencie na kurze začiatočníkov (štvrtky 18:00) prípadne na jam session.

Lekciami vás bude sprevádzať: 

Magdaléna Takáčová 

Spoluzakladateľka Movement LAB a OZ 4Arts Therapy, tanečno-pohybová terapeutka, koučka, lektorka kontaktnej improvizácie, facilitátorka autentického pohybu a embodiment meditations.

Po štúdiu Strategického manažmentu a marketingu som pracovala 12 rokov vo finančnej oblasti na riadiacej pozícii. Moje dlhoročné skúsenosti s vedením pohybových, tanečných a tanečno-hudobných stretnutí ma priviedli k štúdiu tanečno-pohybovej terapie, ktorej 4-ročný výcvik v ČR som ukončila v roku 2017. 10 rokov som tancovala v integrovanej tanečnej skupine LEN TAK TAK, kde tancovali ľudia s hendikepom aj bez neho. Bola som súčasťou tvorivého aj produkčného procesu performance projektov. V roku 2019 som absolvovala koučingový výcvik (podľa štandardov ICF). V roku 2020 som ukončila certifikovaný výcvik Teacher's Training v Holistic Dance Institut vo Viedni. Absolvovala som množstvo zahraničných vzdelávacích workshopov zameraných na súčasný tanec, aplikovanú anatómiu v pohybe, bodywork, kontaktnú improvizáciu a somatický pohyb. V 2021 som vstúpila do výcviku TRE (trauma and tension release exercises), v 2022 som ukončila contact improvisation training v Poľsku a od 11/2022 sa venujem kraniosakrálnym manuálnym technikám v individuálnej práci s klientom.

*******************

ENG

We invite your to the CI course for people with experience (proper one, not just short intro experience for few hours). We will focus on more details in technique (listening, weight sharing, lifting,..), physical abilities (mobility, flexi, strenght) and biomechanic of movement. Classes will be led in Slovak and/or English so we can open more to people from different countries and cultures. If you know of some, share info with them :) 

After each class at 20:00-21:30 there will be a jam session with short 10-15min. 

WHEN: Every Tuesday (from 4.4. till 6.6. 10 classes)  18:30-20:00 

WHERE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. floor OC Budúcnosť (external metal stairs up, turn left and go behind the corner till you see doors with Movement LAB mark)

PRICE FOR 10 CLASSES: 

You can choose 1 of the option below:

A) classes without JAM sessions (18:30-20:00)

* 120 EUR - early bird till 23.3.2023 (price for Movement LAB CI course attandees)

* 150 EUR - regular price

B) classes and JAM sessions (18:30-21:30):

* 170 EUR - early bird till 23.3.2023 (price for Movement LAB CI course attandees)

* 220 EUR - regular price 

REGISTRATION: 

web page with payment:

 

Compensation for absence:

You can compensate 2 absences either on a course for beginners (Thursedays 18:00) or on jam sessions.

Your guide:

Magdaléna Takáčová 

Co-founder of Movement LAB and 4Arts Therapy, dance-movement therapis, embodiment facilitator, CI teacher since 2019

Foto credit: (c) Olga Berdikyan courtesy of Holistic Dance Institute

Vstupenky

 • A) Kurz/Course early bird

  Zvýhodnená cena celého kurzu (bez JAM session) končí 23.3. Early bird price of whole course (no JAM session) ends 23.3.

  120,00 €
  Predaj sa skončil
 • A) Kurz/Course bežná cena

  Bežná cena celého kurzu (bez Jam session) Regular price for the whole course (no Jam session)

  150,00 €
  Predaj sa skončil
 • B) Kurz/Course +JAM Early bird

  Kurz - lekcie aj Jam sessions. zľavnená cena končí 23.3. Course - classes and Jam session. Early bird ends 23.3.

  170,00 €
  Predaj sa skončil
 • B) Kurz/Course +JAM bežná cena

  Celý kurz - lekcie aj Jam sessions. bežná cena The whole course - classes and Jam session. regular price

  220,00 €
  Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page