top of page

št 06. 6.

|

Harmónia na Hlaváči

BEING- voice and body retreat (Slovakia) /w Shai Dayan, Magdaléna Takáčová

Registration is closed
See other events
BEING- voice and body retreat (Slovakia) /w Shai Dayan, Magdaléna Takáčová
BEING- voice and body retreat (Slovakia) /w Shai Dayan, Magdaléna Takáčová

Čas a miesto

06. 6. 2024, 16:00 – 09. 6. 2024, 15:00

Harmónia na Hlaváči, Hlaváč

O podujatí

(ENG below)

Pridaj sa ku nám na cestu do vnútra. Cez ticho, hlas, vibráciu, telo a pohyb sa prestaneme "stávať" a začneme "byť". Každý zvuk bol kedysi tichom a každý pohyb bol najskôr pokojom. Budeme sa do tohto potentného priestoru, kde všetko iba je tak ako to je, vracať znova a znova. Je v ňom surová pravda. Obklopení prírodou sa budeme rozpamätávať na to, čo si myslíme, že sme stratili. Ale nestratili sme to. Je to stále tam a jediné čo je potrebné urobiť je uvoľniť sa do toho stavu bytia.

Shai Dayan (IL) - hlasový mág (https://www.voicebeing.space/)

Magdalena Takacova (SVK) - telový mág (https://www.movement-lab.net/)

Obaja ovládame mágiu tela aj hlasu akurát v inom pomere :))

Photo Credit: Simona Babjaková

PRACTICAL INFORMATION

retreat bude vedený v angličtine/ slovenčine a v prípade potreby s prekladom

KEDY A ČO: 

6-9.6.2024

Štvrtok:

15:00-17:00 príchod a registrácia

18:00 večera

19:30 otvárací kruh

Piatok:

7:00-8:00 ranná meditácia (kto chce)

8:00-9:30 raňajky

10:00-13:00 Shai sprevádza

13:00-15:00 obed a oddych

15:00-18:00 Mag sprevádza

18:00-19:30 večera

20:00 oheň/pozorovanie hviezd/zdieľanie/meditácia (v tichu)

Sobota:

7:00-8:00 ranná meditácia (kto chce)

8:00-9:30 raňajky

10:00-13:00 Shai sprevádza

13:00-15:00 obed a oddych

15:00-18:00 Mag sprevádza

18:00-19:30 večera

20:00 oheň/pozorovanie hviezd/zdieľanie/integrácia 

Nedeľa:

7:00-8:00 ranná meditácia (kto chce)

8:00-9:30 raňajky

10:00-13:00 Shai/Mag sprevádzajú

13:00-14:30 obed

14:30 - zatvárací kruh

KDE: 

Harmónia na Hlaváči, Myjavské kopanice (presné inštrukcie po registrácii) - cca 70-80 min z Bratislavy

CENA: 

290 EUR - lektorský poplatok (2x) , organizačný poplatok  (splatný pri registrácii)

180 EUR - ubytovanie a jedlo (3 noci, 3x plné jedlá) (splatné na mieste v hotovosti)

UBYTOVANIE, JEDLO A PRIESTOR:

V priestore sú 4 maringotky (voda, oheň, zem, vzduch) so 4 oddelenými posteľami a 2 apartmány každý so 4 oddelenými posteľami. Priestor sa nachádza na myjavských kopaniciach a je obklopený krásnymi výhľadmi a lesom. K dispozácii bude menší a väčší priestor na prácu vnútri a vonkajšia platfoma na rannú prax alebo akúkoľvek z aktivít ak nám to počasie dovolí. Našim cieľom je pracovať s prírodou aj v prírode, preto je výhoda, že priamo za plotom je les. 

Jedlo bude podávané 3x denne vo vegeteriánsko/vegánskej verzii. K dispozícii bude káva (cez kávovar:)) )  a čaj.

REGISTRÁCIA:

web alebo email info@movement-lab.net

Min. 15 účastníkov, max 20

Registrácia je možná o 5.5.2024

STORNO PODMIENKY:

Poplatok za retreat nie je vratný ale je možné nájsť za seba náhradníka. V príapde zrušenia retreatu zo strany organizátora, bude vrátená plná výška poplatku.

****************

ENG

Come and join us on the journey within. Through silence, voice, vibration, body and movement we will stop becomming and we will just be. Every sound was silence before and evey movement was stillness first. We will come again and again back to that potent space, where everything just is as it is. Raw truth. Surrounded by nature we will remember all that we think we have lost. But we didn´t. It is still there and the only thing that is neceserry to do is release to that state of being.  

(Shai Dayan (IL) -  voicebender :)) (https://www.voicebeing.space/)

Magdalena Takacova (SVK) - bodybender :))  (https://www.movement-lab.net/)

and they both use both, voice and body

Photo Credit: Simona Babjaková

PRACTICAL INFORMATION

retreat will be led in slovak/english with trasnlastion if needed 

WHEN AND WHAT: 

6-9.6.2024

Thursday:

15:00-17:00 arrival and registration

18:00 dinner

19:30 opening circle

Friday:

7:00-8:00 morning meditation (optional)

8:00-9:30 breakfast

10:00-13:00 Shai is guiding

13:00-15:00 lunch + rest

15:00-18:00 Mag is guiding 

18:00-19:30 dinner

20:00 bonfire/stargazing/ meditation (in silence)

Saturday:

7:00-8:00 morning meditation (optional)

8:00-9:30 breakfast

10:00-13:00 Shai is guiding

13:00-15:00 lunch + rest

15:00-18:00 Mag is guiding 

18:00-19:30 dinner

20:00 bonfire/stargazing/sharing 

Sunday:

7:00-8:00 morning meditation (optional)

8:00-9:30 breakfast

10:00-13:00 Shai/Mag is guiding

13:00-14:00 lunch 

14:30 - Closing circle

WHERE: 

Harmónia na Hlaváči, Myjava, Slovakia (specification and navigation after registration) - cca 70-80 min from Bratislava

PRICE: 

290 EUR - lector´s fee (2x) , organiztional fee (payable on registration)

180 EUR - accomodation and food (3 nights, 3x full meal) (payable in cash on the spot)

ACCOMODATION, FOOD AND VENUE:

There are 4 rooms/maringots with 4 separated beds and 2 appartmants with 4 beds

Venue is situated in isolated part of Myjava (west part of Slovakia close to the borders with Czech republic) and is surrounded by nature. 

There is a indoor dance floor (smaller and bigger one) and outside platform for morning practice or other activities if weather allows us. From the platform you can watch sun rising and enjoy the moment. Our aim is to work in the nature too, so we have woods just behind the venue.

Food is 3x/day and vegetarian/vegan.

REGISTRATION:

on web or by email info@movement-lab.net

Min. 15 participants max 20

Registration is possible till 5.5.2024

STORNO CONDITIONS:

Fee for the workshop is unrefundable but you can find replacement for you. If organizer cancel event, you will be fully refunded.

Vstupenky

  • Lektorske a organizacne

    180eur ubytovanie a strava sa plati na mieste

    290,00 €
    Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page