top of page

Somatické terapie

pre Vašu dušu a telo

Rolfing®

Naše prirodzené usporiadanie sa môže počas života dostať z rovnováhy, čo spôsobuje fyzický a emocionálny diskomfort. Rolfing® štrukturálna integrácia je manuálna metóda umožňujúca reorganizáciu fascií - spojivové tkanivo podobné pavučine, ktoré prechádza cez celé telo, čo môže viesť k odstráneniu týchto diskomfortov, zredukovaniu kompenzacií a utíšeniu bolesti. 

TRE®

TRE® je metóda uvoľňovania stresu, napätia a tráum, ktorú vyvinul Dr. David Berceli. Je to metóda, ktorá prostredníctvom 7 cvičení pomáha aktivovať neurogénny tras, vďaka ktorému sa naše telo dostáva do rovnováhy a uvoľňuje nahromadené napätie a stres.

Kranio-Sakrálné techniky

Kraniosakrálna metóda je jemná neinvazívna, manuálna terapia zameraná vyhodnotenie a zlepšovanie fungovania fyziologického telesného systému nazývaného kraniosakrálny systém – pozostávajúceho z membrán a mozgovomiechového moku, ktoré obklopujú a chránia mozog a miechu.

Tanečno-pohybová terapia

Tanečno-pohybová terapia je psychterapeutická terapia, ktorá využiva pohyb v procese. Ten podporuje emočnú, sociálnu, kognitívnu a fyzickú integritu jedinca. Terapeut neučí klienta choreografiu ale pozýva k pohybovému prejavu, ktorý je sprostredkovateľom vytvárania terapeutického vzťahu a vyjadrenia vnútorného prežívania klienta.

Fasciálna Manipulácia

Fasciálna manipulácia je holistická technika manuálnej terapie,. Nesústredí sa liečbu následkov ale na liečbu príčiny. Tento prístup hľadá fyziologickú rovnováhu ľudského systému, pričom sa zameriava na prepojenie pohybového aparátu a viscerálneho systému a tiež prepojenie týchto dvoch systémov.

Práca s jazvami

Práca s jazvami je manuálna terapia, ktorá sa sústreďuje na spodné vrstvy jazvy, stimuluje fasciu a akékoľvek zrasty z jazvy. Ošetrenia pomáhajú mobilizovať a zmäkčovať hrubšie tkanivá v jazvách po operáciách alebo nehodách. Jazva sa  bude po šetrení cítiť jemnejšia, hladšia a voľnejšia.

bottom of page