top of page
mmm-1089_edited.jpg

Kontaktná improvizácia

Tanec bez choreografie, spojenie, flow, zdieľanie.

Kontaktná improvizácia je spoločný kontaktný tanec, ktorý nemá určenú choreografiu. Je improvizáciou v danom momente, komunikáciou tiel aj duší v kontakte cez prenášanie váhy, prácu s gravitáciou.

Je to spoločný kontaktný tanec, ktorý nemá danú choreografiu a kroky sa tvoria v prítomnosti toho čo sa odohráva.

Je to tanec s prenášaním a zdieľaním váhy cez dotyk, ktorý nie je sexuálny.

Je to flow, tok, ktorý keď zavnímame zistíme, že aj nemožné je možné.

Je to tanec, ktorý skúša zónu nášho komfortu. Ukazuje nám ako fungujeme, naše vlastné vzorce, hranice a umožňuje nám lepšie sa spoznať.

Je to radosť z pohybu, ktorá v nás rozvíjaja kreativitu, zvedavosť, hravosť a napĺňa nás energiou.

Je to tanec, ktorý spája, vytvára komunitu, ktorá sa navzájom podporuje a spolutvorí priestor pre niečo nové, nepoznané, emergentné.

bottom of page