top of page

št 16. 12.

|

zoom

Úvodný seminár TaiJiQuan

Počas semináru sa dozviete viac o TaiJiQuan, vyskúšate si základné cvičenia a princípy. Seminár je možnosťou vyskúšať TaiJiQuan a majstra s možnosťou prihlásiť sa na kurz Základné princípy TaijiQuan.

Registration is closed
See other events
Úvodný seminár TaiJiQuan
Úvodný seminár TaiJiQuan

Čas a miesto

16. 12. 2021, 18:00 – 21:00 SEČ

zoom

O podujatí

Ak ste zvedaví čo je to TaiJiQuan, hľadáte nové možnosti ako rozvíjať svoju pohybovú prax, láka vás bojové umenie alebo by ste chceli vyskúšať prístup Shifu Shi XingLik (Jason Dean) tak tento seminár je práve pre vás. Na seminári budete mať aj možnosť spýtať sa viac o kurze, ktorý otvárame v januári.

Proces učenia súboru pohybov bude sprevádzaný podrobným vysvetlením detailov. Keď bude pochopený ich význam a keď budeme pravidelne praktizovať, tak bude jednoduché zavnímať zmeny v toku a okysličení krvi, priechodnosti energie naprieč celým telo a prebudenie všetkých nervových receptorov. Budeme venovať pozornosť pohybu a dychu, ktoré sú esenciálne. Na pochopenie týchto dvoch vnútorných a vonkajších aspektov tela je dôležitá ich správna kombinácia. Ak sú správne pochopené umožnia nám hýbať sa so silou a gráciou. Vraví sa, že ak dýchame správne, v synchronicite s našími pohybmi, život sa nám predĺži, ak dýchame nesprávne život sa nám skráti.

Je možné, že potenciálny študent sa bude pozerať na bojový aspekt TaiJiQuan a bude ho trápiť že praktizovaním tohto umenia sa vystaví agresivite a eventuálne on sám sa stane agresívnym človekom. No pravda je ceklom iná; pochopenie bojového aspektu TaiJiQuan je dôležitou súčasťou procesu učenia. Umožní edukačnému rámcu tzv., formám, byť väčšou zábavou a ľahšie na pochopenie.

Najvyšším cieľom TaiJiQuan je zlepšovanie zdravia a objektívnej pozornosti na detaily. Jednoducho povedané, človek sa snaží byť okom búrky. Podľa klasických textov na túto tému, človek by mal zanechať svoje emócie a zostať kľudný keď sa chce hýbať presne, ľahko a efektívne.

Nikdy nie je neskoro začať v živote s TaiJiQuan. Múdry človek koná. A čo je múdre? Zlepšiť dýchanie, pohyb a byť zdravý alebo pasívne dovoliť stagnáciu a úpadok?

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

KEDY: štvrtok 16.12.2021 o 18:00-21:00

KDE: online, po registrácii a platbe Vám zašleme ZOOM link

CENA KURZU: Early Bird: 29 EUR (do 9.12.2021) Bežná cena: 35 EUR (od 10.12.2021) 

Registrácia: info@movement-lab.net alebo priamo na webe

Kurz prebieha v angličtine a v prípade potreby bude zabezpečený preklad.

Lekciami vás bude sprevádzať:

Jason Dean aka Shifu Shi XingLik.

Jason je žiakom čínskeho majstra ShiFu ShiDelon (Dr. Leung) od roku 1993. Štúdium zahŕňali terapie na tisíckach klientov pomocou taoistickej medicíny po celej Európe a tiež Ázii, realizovanie prednášok a ukážok liečenia v nemocniciach (na Slovensku FN Mickiewiczova, onkologické oddelenie), na fyzioterapeutických oddeleniach, na fakultách fyzioterapie (v Piešťanoch), na školách holistickej medicíny a na školách TČM (v Prahe). V roku 2004 bol Jason Dean vyhlásený svojim majstrom za Šaolínskeho mnícha 32. generácie a bolo mu pridelené meno ShiFu Shi XingLik. Od roku 2006 pravidelne realizoval aj na Slovensku semináre, samo-očistné tábory, terapie a školenia o TaijiChuan, Chikungu a Daoinshu. V roku 2010 si otvoril svoje vlastné holistické centrum v Anglicku kde sa venoval svoje komunite a klientom. Dnes ShiFu Shi XingLik pôsobí priamo na Slovensku a pokračuje tak v naplnení svojho poslania. Okrem pravidelných seminárov a tréningov ShiFu realizuje pravidelné privátne terapie, na ktorých sa zameriava na klientove zdravotné problémy akútneho a tiež chronického charakteru. viac info: https://www.humansinstitute.com/

----------------------------------------

ENGLISH VERSION Nuts and Bolts of TaiJiQuan Course

During this course, we explore and practice a series of ancient exercises which better equip the seeker of health for the journey of life.

Careful explanations for each set of movements are given in order to assist the learning process. When the meaning of each exercise can be grasped and practiced, It is easy to experience changes in the flow of blood, oxygen and other energies throughout the body and to wonder at the vibrant awakening of the 31 pairs of spinal nerves.

We pay close attention to the importance of breath and movement. Awakening to the meaning of these two internal and external aspects of the body depends on using their combination correctly. When they are understood, one may perform powerful actions with seemingly no effort. It is said that when breathing correctly, in proper synchronicity with one’s movement, life is extended, whilst breathing incorrectly will shorten one’s life.

It is a possibility that potential students may look to the martial arts aspects of TaiJiQuan and worry that practicing such an art may expose them to aggression, or that they may become aggressive people themselves. The truth is quite different; understanding martial meaning in TaiJiQuan is an important part of the learning process, and makes the educational framework, known as a “form”, more fun and much easier to learn.

The ultimate goal of TaiJiQuan is to continuously improve one’s health, whilst developing emotion-free attention to detail. Simply put, one aims to be the eye of the storm. According to some classic texts on the subject, one must release emotions and remain calm in order to move the body precisely, easily and effectively.

One is never too early or too late in life to begin TaiJiQuan. After all, isn’t it wisdom to take action when you realise that improving your breathing, health and movement is better than passively permitting the onset of stagnation and decay?

RACTICAL INFORMATION: WHEN: Every Thursday ( from 13.1.2022 untill 3.3.2022) 19:15-20:45 

WHERE: online, after registration and payment we will send you the ZOOM link

PRICE: Early bird price: 99 EUR (24.12.2021) Regular price: 112 EUR (from 25.12.2021)

REGISTRATION: info@movement-lab.net

About lector:

Jason Dean aka Shifu Shi XingLik

Jason has been a student of Chinese ShiFu ShiDelon (Dr. Y. K. Leung) since 1993. The study included the therapy of thousands of clients of Daoist medicine throughout Europe and Asia, lectures and demonstrations of treatment in hospitals (in Slovakia, FN Mickiewicz, Oncology Department), physiotherapy departments, physiotherapy faculties (in Piešťany), schools of holistic medicine and schools in the Czech Republic (in Prague). In 2004, Jason Dean was declared a teacher of the 32nd generation of Shaolin, and was named ShiFu Shi XingLik. Since 2006, he has regularly conducted seminars, self-cleansing camps, therapies and trainings on TaiJiQuan, QiGong and DaoYinShu in Slovakia. In 2010, he opened his own holistic center in England where he dedicated his time to his community and clients. Today ShiFu Shi XingLik operates directly in Slovakia and continues to fulfill his mission. In addition to regular seminars and trainings, ShiFu implements regular private therapies that focus on client health problems of both acute and chronic nature. The philosophy of Daoist medicine rests in the balance of our physical body, conscious and subconscious minds. More info at: https://www.humansinstitute.com/

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page