top of page

pi 13. 10.

|

Bratislava

Shai Dayan: Our voice as a medcine / Hlas ako medicína (hlasový workshop pre každého)

Hlas ako medicína - hlasový workshop pre každého Voice as a medcine - voice workshop for everyone.

Registration is closed
See other events
Shai Dayan: Our voice as a medcine / Hlas ako medicína (hlasový workshop pre každého)
Shai Dayan: Our voice as a medcine / Hlas ako medicína (hlasový workshop pre každého)

Čas a miesto

13. 10. 2023, 18:00 – 15. 10. 2023, 18:00

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

Na tomto workshope budeme skúmať hlas ako medicínu, liečivú silu. Ak všetko je vibrácia a všetko vibruje, čo môže byť lepší spôsob ako sa prepojiť a komunikovať než cez vibráciu samotnú?

Zvuk je úplne prvá manifestácia vibrácie, čo z neho robí pravdepodobne jeden z najlepších spôsobov ako s vibráciou komunikovať. Jedinou otázkou je ako to robiť spôsobom, ktorý podporuje harmóniu a blahobytie v našom systéme. Práve preto by náš hlas mohol byť veľmi efektívnym nástrojom na komunikovanie s našou aj inými vibráciami. Tak ako to robí aj tak, prirodzene.

Náš hlas je kombináciou dychu a zvuku, prinášajúc čistú životnú silu dychu a unikátnosť nášho ľudského zvuku do jedného veľmi mocného liečivého zariadenia, veľmi hlbokej medicíny.

Na workshope budeme skúmať fyzické, mentálne a duchovné aspekty medicány hlasu, kombináciu toho, čo je čisto intuitívne v kombinácii s jasným zámerom a porozumením.

Praktické informácie:

KEDY: 

13.-15.10.2023

13.10. - 18:00-19:30 (naladenie sa a úvod pre tých, ktorí sú na Shaiovom workshope prvýkrát) na úvode je možné zúčastniť sa aj bez účasti na workshope (20 EUR)

14.10. -  10:00-18:00

15.10. - 10:00-18:00

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie (hľadajte modré plechové schody, vyjdete hore, zabočíte vľavo a okolo reštaurácie za roh až na koniec)

CENA: 

129 EUR - early bird do 23.9.2023

159 EUR - bežná cena

V prípade, že cítite volanie, ale nemáte dostatok finančnej hojnosti, napíšte nám, nájdeme cestu :)

REGISTRÁCIA:

registrovať sa môžete priamo na webe v sekcii udalosti.

_________________________________

ENG

In this workshop we will explore our voice as a medicine, a healing force. If everything is vibration and everything is vibrating then what can be a better way to connect and communicate other then with vibration itself. Sound is the very first manifestation of vibration which makes it probably one of the best ways to communicate with it, the only thing is how to do so in a way that promotes harmony and well being within our system.  For that matter, our voice would be a very efficient tool for communicating with our and others vibrations, as it does anyway, naturally.

Our voice being the combination of breath and sound, bringing the pure life force of breath and the uniqueness of our humanely sound into one very powerful healing device, a super deep medicine.

In the workshop we will explore the Physical, Mental and Spiritual aspects of the voice medicine, the combination of that which is purely intuitive combined with clear intention and understanding.

 

WHEN:

13.-15.10.2023

13.10. - 18:00-19:30 (tune-in & introduction for mainly those who are for the first time on Shai´s workshop) (possible to come just to the intro without workshop for 20 EUR)

14.10. -  10:00-18:00

15.10. - 10:00-18:00

WHEN: Movement LAB, Drieňova 40, 1. floor (blue external metalic stairs, you go up, then left, behind the corner and to the end - you will see sign)

PRICE: 

129 EUR - early bird until 23.9.2023

159 EUR - regular price

If you feel the calling but you are struggling with finance, let us know and we find some comfortable solution for you (payments, postpone the payment etc.)

REGISTRATION:

via web page or e-mail info@movement-lab.net

Vstupenky

  • Bežná cena (od 24.9.2023)

    regular price from 12.1.2023

    159,00 €
    Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page