top of page

so 30. 7.

|

Bratislava

Shai Dayan: Improvisation - resting in the unknown (voice) / Improvizácia - uvoľnenie sa v neznáme (hlasový workshop)

Hlasový workshop pre každého. Otvoriť hlas a vstúpiť do neznáma. Voice workshop to everyone. Open the voice and enter the unknown.

Tickets are not on sale
See other events
Shai Dayan: Improvisation - resting in the unknown (voice) / Improvizácia - uvoľnenie sa v neznáme (hlasový workshop)
Shai Dayan: Improvisation - resting in the unknown (voice) / Improvizácia - uvoľnenie sa v neznáme (hlasový workshop)

Čas a miesto

30. 7. 2022, 10:00 – 31. 7. 2022, 18:00

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

Väčšina z nás každý deň zápasí s tým, aby udržala život v jednote s našou predstavou o tom, ako by náš život mal vyzerať.

Je veľa príkladov, tak veľa ako ľudí na tejto zemi, a je medzi nimi čosi čo majú všetky spoločné. Všetci sa snažíme žiť podľa toho, čo už vieme. 

Je len zopár momentov, a ešte menej ľudí, ktorí vstúpia do neznáma. 

Ide o to, že ono je tu bez ohľadu na to, či sa nám to páči, alebo nie. Nevstúpiť do neznáma je ako ignorovať tú časť nás, ktorú sa nám život neustále snaží ukazovať - úplnú ľudskú skúsenosť.

Na tom, čo vieme, nie je nevyhnutne niečo zlé, len to skrátka nie je všetko, čo sme.

Improvizácia je jednoducho pozvánka skúmať nepoznané. Na to, aby sme zistili čo sa stane, keď prestaneme nasledovať naše zvyky, preferencie, vzdelanie, traumy, očakávania a strachy, ktoré nám hovoria čo máme robiť, je potrebné dovoliť si odovzdať sa čistej inšpirácii s plnou dôverou.

I napriek tomu, že je dobré keď nám je náš nástroj, či už je to hlas, telo alebo osobnostná črta,  ​známy, nie je to o tom. Ak si toho nie sme vedomí, môže to byť práve to, čo nás drží späť.

Takže improvizácia nie je iba robenie toho čo chceme, pretože i to by bolo podľa nejakej predstavy o tom, čo sme. Je to forma hlbokej všímavosti a počúvania a neustále púšťanie všetkého, čo sa nám snaží povedať, čo robiť.

Umenie je nájsť miesto v nás, ktoré nám dovoľuje uvoľniť sa v neznámom bez námahy a nebojácne.

Mier

Praktické informácie:

KEDY: 30.-31.7.2022 (10:00-18:00)

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie (hľadajte modré plechové schody, vyjdete hore, zabočíte vľavo a okolo reštaurácie za roh až na koniec)

CENA: 

129 EUR - early bird do 30.6.2022

159 EUR - bežná cena

(cena zahŕňa aj koncert, ktorý Shai odohrá 29.7. o 19:00)

V prípade, že cítite volanie, ale nemáte dostatok finančnej hojnosti, napíšte nám, nájdeme cestu :)

REGISTRÁCIA:

registrovať sa môžete priamo na webe:

minimálny počet účastníkov je 12

_________________________________

ENG

Most of us are struggling on a daily basis to keep our lives in line with our idea of how our lives should be.

​There are many life examples, as many as the number of people on this planet, and there is something in common to all, we will all try to live according to what we already know.

 Few are the moments and fewer are the people who will step out into the unknown.

The thing is that it is there whether we like it or not and not going there is like ignoring parts of ourselves which is what life is constantly trying to show us, the complete human experience.

Obviously there is nothing necessarily wrong with what we know, it is simply not all that we are.

​Improvisation is an invitation to explore the unknown, simple as that. To find out what happens when we stop following what our habits, preferences, education, traumas, expectations and fears are telling us to do, rather allow ourselves to surrender to pure inspiration with full trust.

​Even though it is good to be familiar with our instrument, whether it is our voice, body or any personality trade, it is not about that, if we are not aware, that can be in fact the very thing that will hold us back.

So improvisation is not simply doing what we want, because even that will be according to some idea of what we want, it is a form of a deep attentiveness and listening and an ongoing letting go of everything in us that is trying to tell us what to do.

The art of it is to find the place within us that allows us to rest in this unknowingness effortlessly, fearlessly.

Peace.

 

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page