top of page

št 24. 3.

|

Movement LAB

Revitalizujte sa - Jarný kurz QiGong

Na tomto kurze budeme budovať energiu smerom vopred

Registration is closed
See other events
Revitalizujte sa - Jarný kurz QiGong
Revitalizujte sa - Jarný kurz QiGong

Čas a miesto

24. 3. 2022, 17:30 SEČ – 12. 5. 2022, 19:00 SELČ

Movement LAB, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

ENGLISH TEXT BELLOW

Jar.

Konečne prichádza.

Čo sa vyhlasovalo za nové, sa stalo opäť starým a dlhej tmavej zime sa blíži koniec.

Jar je pred nami a východný vietor, spolu s ňou, prináša sily života, rastu a rozvoja, ktoré uvoľnia zovretie zimy spojené so spánkom, smrťou a rozpadom.

Pripojte sa k nám na jarný QiGong kurz, kde budeme spoznávať a praktikovať cvičenia zo slávnych 8 hodvábnych brokátov, aby sme revitalizovali meridiány pečene a žlčníka, a tým podporili plán prírody navrátiť vitalitu a život.

Pokrik Jari je “Vpred!”. Táto fáza roka je čas jeleňa a kohúta.  Ako sa energetická sila víri všade navôkol, je to vhodný čas na realizácie plánov a výzva k akcii.

Pridajte sa k nám a opravte samých seba tým, že načerpáte a rozviniete yangovú energiu typickú pre jar a leto.

Mladý alebo starý, chorý alebo zdravý, každý bez výnimky vie pochopiť a praktizovať TaiJi. 

Hovorí sa “Pokiaľ vieš dýchať, tak vieš robiť aj Tai Chi a QiGong”.

V klasike Žltého cisára, Huang Di povedal: “Transformácia z yin do yang je koreňom života, rastu, reprodukcie a stárnutia. Rešpektuj a bude Ti dovolené byť bez chorôb. Mudrci to následovali, hlupáci nie. Je to spôsob, ako liečiť choroby predtým ako prídu.”

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Kurz bude prebiehať v angličtine, v prípade potreby zabezpečíme preklad.

KEDY: Každý štvrtok (od 24.3.2022 do 12.5.2022) 17:30-19:00 

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete)

CENA KURZU: Early bird cena: 99 EUR (do 13.3.2022) Bežná cena: 112 EUR (od 14.3.2021) 

Registrácia: info@movement-lab.net alebo priamo na webe

Lekciami vás bude sprevádzať: Jason Dean aka Shifu Shi XingLik. Jason je žiakom čínskeho majstra ShiFu ShiDelon (Dr. Leung) od roku 1993. Štúdium zahŕňali terapie na tisíckach klientov pomocou taoistickej medicíny po celej Európe a tiež Ázii, realizovanie prednášok a ukážok liečenia v nemocniciach (na Slovensku FN Mickiewiczova, onkologické oddelenie), na fyzioterapeutických oddeleniach, na fakultách fyzioterapie (v Piešťanoch), na školách holistickej medicíny a na školách TČM (v Prahe). V roku 2004 bol Jason Dean vyhlásený svojim majstrom za Šaolínskeho mnícha 32. generácie a bolo mu pridelené meno ShiFu Shi XingLik. Od roku 2006 pravidelne realizoval aj na Slovensku semináre, samo-očistné tábory, terapie a školenia o TaijiChuan, Chikungu a Daoinshu. V roku 2010 si otvoril svoje vlastné holistické centrum v Anglicku kde sa venoval svoje komunite a klientom. Dnes ShiFu Shi XingLik pôsobí priamo na Slovensku a pokračuje tak v naplnení svojho poslania. Okrem pravidelných seminárov a tréningov ShiFu realizuje pravidelné privátne terapie, na ktorých sa zameriava na klientove zdravotné problémy akútneho a tiež chronického charakteru. viac info: https://www.humansinstitute.com/

---------------------------------------- 

ENGLISH VERSION

---------------------------------------- 

Springtime  

It’s finally happening.   

What proclaimed itself as “new” has become old again and the long dark winter is coming to a close.   

Spring is upon us, the East wind is stirring and the forces of life, growth and development are finally loosening winter’s grip over sleep, death and decay.  

Join us for our Spring QiGong course, where we investigate and practice exercises from the famous 8 Silk Brocades set, to revitalise the liver and gall bladder meridians and bring the fullness of nature’s plans bursting forth into vigour and life. 

Spring’s rallying cry is “Forwards!”. This phase of the year is the time of the deer and of the rooster, a time for the execution of plans and a call to action as the energetic forces swirl around.  

Join us as we repair ourselves by collecting and cultivating the Yang energy of Spring and Summer.  In the Yellow Emperor classic, Huang Di said: “Transforming yin into yang is the root of life, growth, reproduction and aging. Respecting it will allow you to become free of Illness.  

Sages followed this, fools did not.  It is the way to treat diseases before they occur”  Join us as we have fun putting theory into practice. 

PRACTICAL INFORMATION:

WHEN: Every Thursday (from 24.3.2022 to 12.5.2022) 17:30-19:00

WHERE: Movement LAB, Drieňova 40, Shopping Centre Buducnosť, 1st floor, Bratislava

PRICE: Early bird price: 99 EUR (13.3.2022) Regular price: 112 EUR (from 14.3.2022)

REGISTRATION: info@movement-lab.net

About the lector: Jason Dean aka Shifu Shi XingLik

Jason has been a student of Chinese ShiFu ShiDelon (Dr. Y. K. Leung) since 1993. The study included the therapy of thousands of clients of Daoist medicine throughout Europe and Asia, lectures and demonstrations of treatment in hospitals (in Slovakia, FN Mickiewicz, Oncology Department), physiotherapy departments, physiotherapy faculties (in Piešťany), schools of holistic medicine and schools in the Czech Republic (in Prague). In 2004, Jason Dean was declared a teacher of the 32nd generation of Shaolin, and was named ShiFu Shi XingLik. Since 2006, he has regularly conducted seminars, self-cleansing camps, therapies and trainings on TaiJiQuan, QiGong and DaoYinShu in Slovakia. In 2010, he opened his own holistic center in England where he dedicated his time to his community and clients. Today ShiFu Shi XingLik operates directly in Slovakia and continues to fulfill his mission. In addition to regular seminars and trainings, ShiFu implements regular private therapies that focus on client health problems of both acute and chronic nature. The philosophy of Daoist medicine rests in the balance of our physical body, conscious and subconscious minds. More info at: https://www.humansinstitute.com/

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page