top of page

št 19. 5.

|

na živo alebo online

QiGong / Jason Dean - otvorené hodiny (aj online!)

Letný kurz QiGong na kultiváciu energie s možnosťou prihlásiť sa aj na jednotlivé lekcie.

Registration is closed
See other events
QiGong / Jason Dean - otvorené hodiny (aj online!)
QiGong / Jason Dean - otvorené hodiny (aj online!)

Čas a miesto

19. 5. 2022, 17:30 SELČ – 07. 7. 2022, 19:00 SELČ

na živo alebo online

O podujatí

ENGLISH TEXT BELOW

QiGong je súbor jemných cvičení pochádzajúcich z Číny, ktoré slúžia na znovuzískanie vitality a energie. Fyzické a psychologické komponenty QiGongu prinášajú do tela, mysle a ducha rovnováhu. Tieto vedomé a jemné cvičenia sú pre každého, kto túži po obnove zdravia a blaha, či už ste maldý alebo starý, či ste športovec alebo manažér; vždy je priestor na zlepšenie.

Naše hodiny QiGongu sú postavené na slávnych “8 hodvábnych brokátov” a sú špecificky  prispôsobené na dané ročné obdobie. 

Zopár slov od Shifu Shi XingLik:

“Mudrci liečili ochorenia tým že im predchádzali. Nie je predsa len lepšie vykopať studňu predtým, ako sme smädní?”

Vnútorná kniha Žltého cisára - lekárska klasika

Leto je obdobie rastu.

Pridajte sa k nám na cvičenia (aj) v parku na prevenciu problémov spojených so srdcom a hruďou, ktoré vznikajú na jeseň.

Kedy začať ak nie teraz?

Letné cvičenia QiGong sú navrhnuté tak, aby vo vás podporili radosť a ľahkosť. A to umožní voľný prúd energie medzi naším vonkajším a vnútorným aspektom.

Prastarí mudrci učili, že je najlepšie yangovú energiu na jar a leto kultivovať a yinovú energiu na jeseň a zimu uchovávať. Ak budeme nasledovať tento prirodzený poriadok, bude nám umožnený celostný a  prirodzený rast. Na druhej strane, ak pôjdeme proti tomuto prirodzenému poriadku, bude koreň života poškodený a naša energia vyčerpaná.

V lete nebeská energia klesá a zemská energia stúpa vo forme výparov a dažďov. Hojnosť je v celej prírode.

Spoločne budeme nasledovať prirodzený priebeh vecí, vypotíme staré a naberieme nové.

Pridajte sa k nám objavovať “rieku cesty”.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Lekcie budú prebiehať v angličtine, v prípade potreby zabezpečíme preklad.

Je možné prihlásiť sa na lekcie online a absolvovať ich z pohodlia domova cez živé vysialanie (ZOOM). Je nutné si nainštalovať aplikáciu od ZOOM.us

KEDY: Každý štvrtok (od 19.5.2022 do 7.7.2022) 17:30-19:00 !!! 9.6. nie je lecia !!!

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete) alebo ZOOM

CENY: 

Jedna lekcia: 18 EUR

Balíček 4 lekcí: 56 EUR

Balíček 7 lekcií: 89 EUR

Registrácia priamo na webe s povinnosťou platby.

V prípade, že Vás zaujíma aj TaiJiQuan, informácie o lekciách nájdete tu:

https://www.movement-lab.net/event-details/kurz-zakladnych-principov-taijiquan-jason-dean

Lekciami vás bude sprevádzať: Jason Dean aka Shifu Shi XingLik. Jason je žiakom čínskeho majstra ShiFu ShiDelon (Dr. Leung) od roku 1993. Štúdium zahŕňali terapie na tisíckach klientov pomocou taoistickej medicíny po celej Európe a tiež Ázii, realizovanie prednášok a ukážok liečenia v nemocniciach (na Slovensku FN Mickiewiczova, onkologické oddelenie), na fyzioterapeutických oddeleniach, na fakultách fyzioterapie (v Piešťanoch), na školách holistickej medicíny a na školách TČM (v Prahe). V roku 2004 bol Jason Dean vyhlásený svojim majstrom za Šaolínskeho mnícha 32. generácie a bolo mu pridelené meno ShiFu Shi XingLik. Od roku 2006 pravidelne realizoval aj na Slovensku semináre, samo-očistné tábory, terapie a školenia o TaijiChuan, Chikungu a Daoinshu. V roku 2010 si otvoril svoje vlastné holistické centrum v Anglicku kde sa venoval svoje komunite a klientom. Dnes ShiFu Shi XingLik pôsobí priamo na Slovensku a pokračuje tak v naplnení svojho poslania. Okrem pravidelných seminárov a tréningov ShiFu realizuje pravidelné privátne terapie, na ktorých sa zameriava na klientove zdravotné problémy akútneho a tiež chronického charakteru. viac info: https://www.humansinstitute.com/

---------------------------------------- 

ENGLISH VERSION

---------------------------------------- 

Qi Gong is a set of gentle exercises coming from Chinese culture which are meant to help you to regain vitality and energy. Qi Gong has physical and psychological components which bring balance to your body, mind and spirit. These mindful and gentle exercises are for everyone who wishes to restore wellbeing; it doesn't matter if you're young or old, if you are a sportsman or a manager, you can always improve your wellbeing.

Our QiGong classes are based on the famous “8 Silk Brocades'' and are in tune with the actual season. 

A couple of words to the Qi Gong course from Shifu Shi XingLik:

“The sages treated illness by preventing it. Is it not best to dig a well before one is thirsty?”

Yellow Emperor Classic of Medicine

Summer is the season of growth.

Come and join us for energy exercises in the park to prevent the heart and chest problems of Autumn.

If not now, when?

The summer QiGong exercises are designed to bring out the happy, easygoing you. This, in turn, promotes free flowing energy between our external and the internal aspects.

The ancient sages taught that it is best to cultivate yang energy in Spring and Summer and to preserve yin energy in Autumn and Winter. Following this universal order allows all growth to occur naturally. On the other hand, going against this natural order damages the root of life and drains our energy.

In summer, the heavenly energy descends and the Earth energy rises in the forms of rain and steam.

Plants, animals, flowers and fruits appear abundantly.

Together we will follow the natural order of things by sweating out the old and replenishing with the new.

Come, join us in our search for “the river of the way

PRACTICAL INFORMATION:

It is possible to take the course from the comfort of home via live broadcast (ZOOM). It must be installed in the application from ZOOM.us

WHEN: Every Thursday (from 19.5.2022 to 14.7.2022) 17:30-19:00 !!! 9.6. is not the class !!!

WHERE: Movement LAB, Drieňova 40, Shopping Centre Buducnosť, 1st floor, Bratislava (or ZOOM)

PRICE: 

One class: 18 EUR

4 classes package: 56 EUR

7 classes package: 89 EUR

REGISTRATION with payment on webpage.

About the lector: Jason Dean aka Shifu Shi XingLik

Jason has been a student of Chinese ShiFu ShiDelon (Dr. Y. K. Leung) since 1993. The study included the therapy of thousands of clients of Daoist medicine throughout Europe and Asia, lectures and demonstrations of treatment in hospitals (in Slovakia, FN Mickiewicz, Oncology Department), physiotherapy departments, physiotherapy faculties (in Piešťany), schools of holistic medicine and schools in the Czech Republic (in Prague). In 2004, Jason Dean was declared a teacher of the 32nd generation of Shaolin, and was named ShiFu Shi XingLik. Since 2006, he has regularly conducted seminars, self-cleansing camps, therapies and trainings on TaiJiQuan, QiGong and DaoYinShu in Slovakia. In 2010, he opened his own holistic center in England where he dedicated his time to his community and clients. Today ShiFu Shi XingLik operates directly in Slovakia and continues to fulfill his mission. In addition to regular seminars and trainings, ShiFu implements regular private therapies that focus on client health problems of both acute and chronic nature. The philosophy of Daoist medicine rests in the balance of our physical body, conscious and subconscious minds. More info at: https://www.humansinstitute.com/

Vstupenky

 • Balíček 7 lekcií

  89,00 €
  + Servisný poplatok 2,23 €
  Predaj sa skončil
 • Balíček 4 lekcií

  56,00 €
  + Servisný poplatok 1,40 €
  Predaj sa skončil
 • 1 lekcia

  lístok platí na najbližšiu lekciu po kúpe / ticket is valid for the first lesson after purchase

  18,00 €
  + Servisný poplatok 0,45 €
  Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page