top of page

ne 03. 7.

|

Bratislava

(NE)VÁHAJ! workshop kontaktnej improvizácie (open level)

Krátky ale účinný workshop kontaktnej improvizácie zameraný na zdieľanie a zdvíhanie váhy tela v pohybe.

Registration is closed
See other events
(NE)VÁHAJ! workshop kontaktnej improvizácie (open level)
(NE)VÁHAJ! workshop kontaktnej improvizácie (open level)

Čas a miesto

03. 7. 2022, 10:00 – 13:00

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

(ENG BELOW)

Kontakt a anatómia pohybu - „Chrbtica náš oporný pilier“

Všetkých, ktorí sa zaujímate o kontaktnú improvizáciu, ale aj o zdravý pohyb komplexnejšie, pozývame vás nahliadnuť do anatómie našej chrbtice do jej fyzickej aj energetickej štruktúry.

Intenzívny víkendový workshop kontaktnej improvizácie určený pre tanečníkov, moverov a aj ľudí bez predchádzajúcej skúsenosti. Chrbtica je základný oporný stĺp nášho tela, náš pilier, ktorý nás prepája na všetkých úrovniach. Je oporou nielen fyzického tela, ale aj energetickej „kostry“ a mentálnej rovnováhy. Prepája 3 základné pohybové a energetické centrá (3 tan-tchieny), prúdi ňou vitálna energia, jej vnútrom prechádza pavučina nervového systému. Je však aj dôležitým prepojením medzi dolnými končatinami a hornými končatinami… Je toho veľa, čo sa dá na chrbtici objaviť, spoznať, ale aj roztancovať a naplniť vedomím a energiou. Je toho veľa, čím sa jej dá pomôcť.

Počas improvizácie v kontakte budeme rozvíjať slobodný pohyb, jeho mäkkosť a plynulosť. Naším cieľom bude rozvíjať autentický pohybový prejav, spontaneitu a prirodzenosť pohybu, ktorá je zakódovaná v každom z nás. Počas improvizácie vznikajú rôzne situácie, ktoré sa nedajú predvídať, a tak sa učime s telom intuitívne.

Praktické informácie:

KEDY: 25.-27.11.2022

25.11. 17:00-20:00

26.11. 10:00-17:00

27.11. 10:00-16:30

CENA: 

119 EUR - zľavnená cena pri registrácii do 16.10.2022/ podporná cena pre komunitu kontaktnej improvizácie (účastníci kurzov a workshopov v Movement LAB)

139 EUR - bežná cena od 17.10.2022

v prípade, že túžite workshop absolvovať ale vaša finančná situácia vám to aktuálne neumožňuje, dajte nám vedieť a nájdeme spôsob (napr. rozloženie platby) :) 

REGISTRÁCIA:

registrovať sa môžete priamo na webe v sekcii udalosti

***********

ENG

Contact and anatomy in movement “The spine is our support pillar”

We invite all of you who are interested in contact improvisation and a healthy movement in a more complex way to have insight into the anatomy of our spine and its physical and energetic structure.

Intensive weekend workshop of contact improvisation for dancers, movers and as well as for people without previous experience.

The spine is the basic support column of our body, our pillar that connects us on  many levels. It supports not only the physical body but also the energetical “skeleton” and mental balance. It connects tree basic movement and energy centers (tree dantians) and the vital energy flows through it. Within the spinet the web of nervous system passes through. It is also an important connection between the lower and the upper parts of the body… There is a lot that can be discovered and observed on the spine, but also danced and filled with consciousness and energy. There is a lot what we can do to help it.

During improvisation in contact, we will enjoy freedom of movement, softness and fluidity of the spine. Our goal will be to develop authentic movement expression, spontaneity and naturalness of movement, which is encoded in each of us. During improvisation, various situations arise that cannot be predicted, so we learn to react physically intuitively.

PRACTICAL INFORMATION:

WHEN: 25-27.11.

25.11. 17:00-20:00

26.11. 10:00-17:00

27.11. 10:00-16:30

WHEN: Bratislava, SLOVAKIA

PRICE:

119 EUR early bird price till 16.10.2022/ support price for local CI community

139 EUR regular price from 17.10.2022

If you feel like to be part of the workshop but you struggle financialy, let us know and we can find some solution (e.g. 2-3 payments etc.) :)

Vstupenky

  • bežná cena

    35,00 €
    Predaj sa skončil
  • cena pre účastníkov kurzov

    25,00 €
    Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page