top of page

št 06. 4.

|

Bratislava

KURZ: Kontaktná improvizácia pre začiatočníkov /Contact improvisation for beginners

Kurz kontaktnej improvizácie pre začiatočníkov. Contact improvisation course for beginners.

Registration is closed
See other events
KURZ: Kontaktná improvizácia pre začiatočníkov /Contact improvisation for beginners

Time & Location

06. 4., 18:00 – 19:30

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

About the Event

Pozývame vás na hodiny kontaktnej improvizácie (KI). KI vznikla v roku 1972 v Amerike, kde sa skupina tanečníkov okolo Steva Pextona rozhodla vymaniť z formy štylyzovaného tanca a začala skúmať možnosti pohybu, ktorý nemá choreografiu - improvizácie. Viac a viac sa ponárali do fyzikality tela, fyzikálnych zákonov, biomechaniky pohybu, princípov pádu či zdieľaného ťažiska. 

Forma sa vyvíjala a stále sa vyvíja. Je to živá forma, ktorá vás "núti" byť v prítomnom okamihu a reagovať na to, čo sa aktuálne v tanci odohráva, kam sa telesná masa pohybuje a ako ju nasledovať, meniť jej smer, pretvárať, zdvíhať sa s ňou a padať.

Je to tanec bez choreografie, neustále sa meniaca forma v dotyku dvoch a viac telesných más. Dotyk nevníma iba cez dlane, ale cez každú časť tela so zreteľom na fyzickú štruktúru, jej pevné a zraniteľné časti, ktoré dokážu prijať rôzne množstvo váhy.

Kurz je určený ľuďom, ktorí sa chcú oboznámiť zo základnými princípmi tejto komplexnej pohybovej a tanečnej praxe (zdieľanie váhy, dotyk, miesto kontaktu, počúvanie, vedenie, podpora, stabilita, biomechanika a pod.). Vedené budú v slovenčine a/alebo v angličtine nakoľko by sme radi obohatili priestor o ľudí z iných krajín a kultúr, žijúcich v BA.

Čo KI umožňuje?

- Lepšie porozumieť (nie len) svojmu telu a pohybu (biomechanika, anatómia,..)

- Zlepšenie pohybových a expresívnych zručností

- Spoznanie somatických prístupov v pohybe (rôzne formy bodywork a spôsobov ako vstupovať do kontaktu)

- Budovanie komunity

- Podporuje kreativitu, pozýva zvedavosť a hravosť

- Poskytuje priestor na sebareflexiu a porozumenie svojim psychickým mechanizmom v téme ako sú strachy, vzťahy, dôvera, vlastné zdroje, vlastná sila, nechať sa vidieť, kreativita a pod.

To, čo sa naučíme na lekciách je vhodné aplikovať v praxi na takzvanej jam session (voľné tancovanie a cibrenie v priestore, v ktorom môžete slobodne tancovať s ďalšími tanečníkmi a trénovať princípy alebo technické zručnosti, ktoré ste nadobudli na lekcii). Jam sessions budú každý utorok od 20:00-21:30.

A ako kontaktná improvizácia vyzerá?

Napríklad aj takto: https://www.youtube.com/watch?v=q4wUEiHowSU&ab_channel=BeingMotionIreneSposetti

KEDY: Každý štvrtok (od 6.4. do 8.6. - 10 lekcií) od 18:00-19:30 

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete)

CENA 10 LEKCIÍ:

Môžete si vybrať jednu z možností:

A) lekcie bez JAM sessions (štvrtok 18:00-19:30)

* 120 EUR - early bird do 23.3.2023 a cena pre účastníkov, ktorí už v minulosti celý kurz kontaktnej improvizácie v Movement LAB absolvovali

* 150 EUR - bežná cena

B) lekcie aj s JAM sessions (lekcia štvrtok 18:00-19:30;  Jam session utorok 20:00-21:30):

* 170 EUR - early bird do 23.3.2023 a cena pre účastníkov, ktorí už v minulosti celý kurz kontaktnej improvizácie v Movement LAB absolvovali

* 220 EUR - bežná cena

REGISTRÁCIA: Priamo na webe - registrácia s povinnosťou platby 

https://www.movement-lab.net/event-details/kurz-kontaktna-improvizacia-pre-zaciatocnikov-contact-improvisation-for-beginners

Ak si nie ste istí, či je táto prax pre vás, môžete sa zúčastniť 23.3. o 18:00 úvodnej hodine ku kurzu zdarma. Registrácia je podmienkou účasti a registrovať sa môžete tu:

 https://www.movement-lab.net/event-details/free-intro-lekcia-ku-kurzu-kontaktna-improvizacia-pre-zaciatocnikov-intro-class-to-contact-improvisation-course

Čo budete potrebovať? 

Pohodlné oblečenie, ktoré vás nebude tlačiť, prípadne ponožky (budeme tancovať naboso), tričká skôr s krátkym alebo dlhším rukávom (pri tielkach sa koža príliš šúcha o podlahu čo nemusí byť príjemné).

Ako to bude prebiehať? Každé stretnutie začneme a skončíme v zdieľaní v kruhu, na začiatku warm up a postupné budovanie technickej aj praktickej časti.

Je možné si nahradiť hodiny?

Máte možnosť nahradiť si 2 hodiny, na ktorých ste neboli. Náhradiť si ich môžete na Jam session alebo v stanovenom čase pre náhradu (čas bude určený lektorom).

Lekciami vás bude sprevádzať: 

Magdaléna Takáčová 

Spoluzakladateľka Movement LAB a OZ 4Arts Therapy, tanečno-pohybová terapeutka, koučka, lektorka kontaktnej improvizácie, facilitátorka autentického pohybu a embodiment meditations.

Po štúdiu Strategického manažmentu a marketingu som pracovala 12 rokov vo finančnej oblasti na riadiacej pozícii. Moje dlhoročné skúsenosti s vedením pohybových, tanečných a tanečno-hudobných stretnutí ma priviedli k štúdiu tanečno-pohybovej terapie, ktorej 4-ročný výcvik v ČR som ukončila v roku 2017. 10 rokov som tancovala v integrovanej tanečnej skupine LEN TAK TAK, kde tancovali ľudia s hendikepom aj bez neho. Bola som súčasťou tvorivého aj produkčného procesu performance projektov. V roku 2019 som absolvovala koučingový výcvik (podľa štandardov ICF). V roku 2020 som ukončila certifikovaný výcvik Teacher's Training v Holistic Dance Institut vo Viedni. Absolvovala som množstvo zahraničných vzdelávacích workshopov zameraných na súčasný tanec, aplikovanú anatómiu v pohybe, bodywork, kontaktnú improvizáciu a somatický pohyb. V 2021 som vstúpila do výcviku TRE (trauma release exercises), v 2022 som ukončila contact improvisation training v Poľsku a od 11/2022 sa venujem kraniosakrálnym manuálnym technikám v individuálnej práci s klientom.

*******************

ENG

We invite your to the CI course for beginners. We will focus on basic technique in contact improvisation (listening, weight sharing, following, leading,..), physical abilities (mobility, flexi, strenght) and biomechanic of movement on the basic level. Classes will be led in Slovak and/or English so we can open more to people from different countries and cultures. If you know of some, share info with them :)

Contact improvisation was developed in US in 1972 (Steve Paxton and collective). It is complete physical practice very much inspired by physicality of the body, physical principles and martial arts. Dance is happening in the moment, with no choreography in it. Choreography is happening by itself in contact. Contact is physical and therefor we respect some rules connected to that (respect, no sexual contact or intention, no violence etc, saying  NO is everytime an option and sometimes need, safety on physical and other levels,..). We are sharing our body mass with others, giving our weight, being supported and receive the weight of others, beings supportive. This practice can be risky, so to have some physical ability is welcome.

What we will learn on the lesson, there is a space for practicing and exploring - Jam session (space for free dancing and exploring with other dancers and movers). There will be Jam session every Tuesday at 20:00-21:30 with short intro (10-15min) into the jamming. 

How does contact improvisation looks like?

For example like this: https://www.youtube.com/watch?v=q4wUEiHowSU&ab_channel=BeingMotionIreneSposetti

What to bring? 

Comfortable clothes (longer pents, t-shirt, socks - we dance barefoot).

How does it look like? 

Every lesson starts and ends with sharing circle, because it is not just about movement but about sharing, caring and community :) Warm-up follows and then technical and practical part.

WHEN: Every Thursday (from 6.4. till 8.6. 10 classes)  18:00-19:30

WHERE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. floor OC Budúcnosť (external metal stairs up, turn left and go behind the corner till you see doors with Movement LAB mark)

PRICE FOR 10 CLASSES:

You can choose 1 of the option below:

A) classes without JAM sessions (18:00-19:30)

* 120 EUR - early bird till 23.3.2023 (price for Movement LAB CI course attandees)

* 150 EUR - regular price

B) classes and JAM sessions (classes Tuesday 18:00-19:30, Jam session Thursday 20:00-21:30):

* 170 EUR - early bird till 23.3.2023 (price for Movement LAB CI course attandees)

* 220 EUR - regular price

REGISTRATION:

web page with payment:

if you are not sure if this practice is for you, you are very welcome to try for free before the course (23.3. at 18:00). Registration needed:

https://www.movement-lab.net/event-details/free-intro-lekcia-ku-kurzu-kontaktna-improvizacia-pre-zaciatocnikov-intro-class-to-contact-improvisation-course

Compensation for absence:

You can compensate 2 absences either on a course for beginners (Thursedays 18:00) or on jam sessions.

Your guide:

Magdaléna Takáčová

Co-founder of Movement LAB and 4Arts Therapy, dance-movement therapis, embodiment facilitator, CI teacher since 2019

Foto credit: (c) Simona Babjaková

Tickets

Cena

Množstvo

Celkom

 • A) Kurz/Course early bird

  120,00 €

  Zvýhodnená cena celého kurzu (bez JAM session) Early bird price of whole course (no JAM session)

  120,00 €

  0

  0,00 €

 • A) Kurz/Course bežná cena

  150,00 €

  Bežná cena celého kurzu (bez Jam session) Regular price for the whole course (no Jam session)

  150,00 €

  0

  0,00 €

 • B) Kurz/Course+Jam Early bird

  170,00 €

  Celý kurz - lekcie aj Jam sessions. zľavnená cena The whole course - classes and Jam session. Early bird

  170,00 €

  0

  0,00 €

 • B)Kurz/Course + Jam bežná cena

  220,00 €

  Celý kurz - lekcie aj Jam sessions. bežná cena The whole course - classes and Jam session. regular price

  220,00 €

  0

  0,00 €

Celkom

0,00 €

Share This Event

bottom of page