top of page

ut 19. 9.

|

Bratislava

KURZ: Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (skúsenosť nutná/experience required)

Kurz kontaktnej improvizácie pre účastníkov so skúsenosťou. Contact improvisation course for people with CI experience.

Registration is closed
See other events
KURZ: Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (skúsenosť nutná/experience required)
KURZ: Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (skúsenosť nutná/experience required)

Čas a miesto

19. 9. 2023, 18:00 – 28. 11. 2023, 19:30

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

(ENG below)

Pozývame na ucelený kurz kontaktnej improvizácie pre ľudí, ktorí už majú pravidelnú a dlhšiu skúsenosť ako ochutnávku :) 

Lekcie budú vedené v slovenčine a/alebo v angličtine nakoľko by sme radi obohatili priestor aj o ľudí z iných krajín a kultúr žijúcich v BA (ak o niekom viete, posuňte mu info :) )

Nosnou témou tohto semestra bude ŤAŽISKO, RISK a PÁD :)

Budeme sa venovať pokročilejšíme technikám aj princípom, dôraz budeme klásť na kvalitu kontaktu, počúvanie aj fyzické schopnosti (mobilita, stabilita, flexibilita), biomechaniku pohybu. Všetko z toho naberie hlbší rozmer aby sme sa neskôr mohli spoločne hýbať bezpečne a voľne aj počas jamky :)

Po každej lekcii bude priestor na aplikáciu priamo na Jam session (voľné tancovanie a cibrenie v priestore, v ktorom môžete slobodne tancovať s ďalšími tanečníkmi a trénovať princípy alebo technické zručnosti, ktoré ste nadobudli na hodine). Jam sessions budú každý utorok po hodine od 19:45-21:15.

KEDY: Každý utorok (od 19.9. do 28.11. 11 lekcií) od 18:00-19:30 

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete)

CENA 11 LEKCIÍ: 

Môžete si vybrať jednu z možností:

A) lekcie bez JAM sessions (18:00-19:30)

* 132 EUR - early bird do 9.9.2023 a cena pre účastníkov, ktorí už v minulosti celý kurz kontaktnej improvizácie v Movement LAB absolvovali

* 165 EUR - bežná cena

B) lekcie aj s JAM sessions (18:00-21:15):

* 187 EUR - early bird do 9.9.2023 a cena pre účastníkov, ktorí už v minulosti celý kurz kontaktnej improvizácie v Movement LAB absolvovali

* 242 EUR - bežná cena 

REGISTRÁCIA: Priamo na webe - registrácia s povinnosťou platby:

Je možné si nahradiť hodiny?

Máte možnosť nahradiť si 2 absencie na kurze začiatočníkov (štvrtky 17:30), na jam session (utorok 19:45-21:15), na ranných lekciách flexibility.

Lekciami vás bude sprevádzať: 

Magdaléna Takáčová 

Spoluzakladateľka Movement LAB a OZ 4Arts Therapy, tanečno-pohybová terapeutka, koučka, lektorka kontaktnej improvizácie, facilitátorka autentického pohybu a embodiment meditations.

Foto kredit: Erik Bobáš

*******************

ENG

We invite your to the CI course for people with experience (proper one, not just short intro experience for few hours). We will focus on more details in technique (listening, weight sharing, lifting,..), physical abilities (mobility, flexi, strenght) and biomechanic of movement. Classes will be led in Slovak and/or English so we can open more to people from different countries and cultures. If you know of some, share info with them :) 

After each class at 19:45-21:15 there will be a jam session with short 10-15min intro. 

WHEN: Every Tuesday (from 19.9. till 28.11. 11 classes)  18:00-19:30 

WHERE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. floor OC Budúcnosť (external metal stairs up, turn left and go behind the corner till you see doors with Movement LAB mark)

PRICE FOR 11 CLASSES: 

You can choose 1 of the option below:

A) classes without JAM sessions (18:00-19:30)

* 132 EUR - early bird till 9.9.2023 (price for Movement LAB CI course attandees)

* 165 EUR - regular price

B) classes and JAM sessions (18:00-21:15):

* 187 EUR - early bird till 9.9.2023 (price for Movement LAB CI course attandees)

* 242 EUR - regular price 

REGISTRATION: 

web page with payment:

 

Compensation for absence:

You can compensate 2 absences either on a course for beginners (Thursedays 17:30), on jam sessions or on morning stretching classes.

Your guide:

Magdaléna Takáčová 

Co-founder of Movement LAB and 4Arts Therapy, dance-movement therapis, embodiment facilitator, CI teacher since 2019

Foto credit: (c) Erik Bobáš

Vstupenky

 • A) Kurz/Course early bird

  Zvýhodnená cena celého kurzu (bez JAM session) končí 9.9. Early bird price of whole course (no JAM session) ends 9.9.

  132,00 €
  Predaj sa skončil
 • A) Kurz/Course bežná cena

  Bežná cena celého kurzu (bez Jam session) Regular price for the whole course (no Jam session)

  165,00 €
  Predaj sa skončil
 • B) Kurz/Course +JAM Early bird

  Kurz - lekcie aj Jam sessions. zľavnená cena končí 9.9. Course - classes and Jam session. Early bird ends 9.9.

  187,00 €
  Predaj sa skončil
 • B) Kurz/Course +JAM bežná cena

  Celý kurz - lekcie aj Jam sessions. bežná cena The whole course - classes and Jam session. regular price

  242,00 €
  Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page