top of page

ut 14. 3.

|

Bratislava

Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (open level/open class) + JAM session

Otvorené hodiny kontaktnej improvizácie a Jam session pre každého. Open level contact improvisation classes and Jam sessions for everyone.

Registration is closed
See other events
Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (open level/open class) + JAM session
Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (open level/open class) + JAM session

Čas a miesto

14. 3. 2023, 18:30 – 21:30

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

Pozývame vás na hodiny kontaktnej improvizácie (KI). KI vznikla v roku 1972 (tento rok slávi 50 rokov) v Amerike, kde sa skupina tanečníkov okolo Steva Pextona rozhodla vymaniť z formy štylyzovaného tanca a začala skúmať možnosti pohybu, ktorý nemá choreografiu - improvizácie. Viac a viac sa ponárali do fyzikality tela, fyzikálnych zákonov, biomechaniky pohybu, princípov pádu či zdieľaného ťažiska. 

Forma sa vyvíjala a stále sa vyvíja. Je to živá forma, ktorá vás "núti" byť v prítomnom okamihu a reagovať na to, čo sa aktuálne v tanci odohráva, kam sa telesná masa pohybuje a ako ju nasledovať, meniť jej smer, pretvárať, zdvíhať sa s ňou a padať.

Je to tanec bez choreografie, neustále sa meniaca forma v dotyku dvoch a viac telesných más. Dotyk nevníma iba cez dlane, ale cez každú časť tela so zreteľom na fyzickú štruktúru, jej pevné a zraniteľné časti, ktoré dokážu prijať rôzne množstvo váhy.

Hodiny sú vhodné pre ľudí, ktorí už majú skúsenosť aj pre tých, ktorí skúsenosť ešte nemajú (open level). Vedené budú v slovenčine a/alebo v angličtine nakoľko otvárame priestor aj pre ľudí z iných krajín, žijúcich v BA.

Čo KI umožňuje?

- Lepšie porozumieť (nie len) svojmu telu a pohybu (biomechanika, anatómia,..)

- Zlepšenie pohybových a expresívnych zručností

- Spoznanie somatických prístupov v pohybe (rôzne formy bodywork a spôsobov ako vstupovať do kontaktu)

- Budovanie komunity

- Podporuje kreativitu, pozýva zvedavosť a hravosť

- Poskytuje priestor na sebareflexiu a porozumenie svojim psychickým mechanizmom v téme ako sú strachy, vzťahy, dôvera, vlastné zdroje, vlastná sila, nechať sa vidieť, kreativita a pod.

Po každej lekcii bude priestor na aplikáciu priamo na Jam session (voľné tancovanie a cibrenie v priestore, v ktorom môžete slobodne tancovať s ďalšími tanečníkmi a trénovať princípy alebo technické zručnosti, ktoré ste nadobudli na hodine). Jam sessions budú každý utorok po hodine od 19:30-21:00.

A ako kontaktná improvizácia vyzerá?

Napríklad aj takto: https://www.youtube.com/watch?v=q4wUEiHowSU&ab_channel=BeingMotionIreneSposetti

KEDY: Každý utorok (od 20.9. do 29.11.  okrem 25.10. a 1.11. -  9 lekcií) od 18:00-19:30 

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete)

CENA 10 LEKCIÍ: 

Môžete si vybrať jednu z možností:

A) lekcie bez JAM sessions (18:30-20:00)

* 120 EUR - early bird do 10.1.2023 a cena pre účastníkov, ktorí už v minulosti kurz absolvovali

* 150 EUR - bežná cena 

* 15 EUR - jednorazový vstup (registrácia potrebná vopred)

B) lekcie aj s JAM sessions (18:30-21:30):

* 170 EUR - early bird do 10.1.2023 a cena pre účastníkov, ktorí už v minulosti kurz absolvovali

* 220 EUR - bežná cena 

* 22 EUR - jednorazový vstup

C) iba JAM session (20:00-21:30)

* 55 EUR - permanentka 6 vstupov

* 10 EUR - jednorazový vstup 

REGISTRÁCIA: Priamo na webe - registrácia s povinnosťou platby 

Čo budete potrebovať? 

Pohodlné oblečenie, ktoré vás nebude tlačiť, prípadne ponožky (budeme tancovať naboso), tričká skôr s krátkym alebo dlhším rukávom (pri tielkach sa koža príliš šúcha o podlahu čo nemusí byť príjemné).

Ako to bude prebiehať? Každé stretnutie začneme a skončíme v zdieľaní v kruhu, na začiatku warm up a postupné budovanie technickej aj praktickej časti.

Je možné si nahradiť hodiny?

Máte možnosť nahradiť si 2 hodiny, na ktorých ste neboli. Náhradiť si ich môžete na otvorených hodinách Rozvoj tela - základy kondičných schopností vo štvrtok 17:30-18:45 .

Lekciami vás bude sprevádzať: 

Magdaléna Takáčová 

Spoluzakladateľka Movement LAB a OZ 4Arts Therapy, tanečno-pohybová terapeutka, koučka, lektorka kontaktnej improvizácie, facilitátorka autentického pohybu a embodiment meditations.

Po štúdiu Strategického manažmentu a marketingu som pracovala 12 rokov vo finančnej oblasti na riadiacej pozícii. Moje dlhoročné skúsenosti s vedením pohybových, tanečných a tanečno-hudobných stretnutí ma priviedli k štúdiu tanečno-pohybovej terapie, ktorej 4-ročný výcvik v ČR som ukončila v roku 2017. 10 rokov som tancovala v integrovanej tanečnej skupine LEN TAK TAK, kde tancovali ľudia s hendikepom aj bez neho. Bola som súčasťou tvorivého aj produkčného procesu performance projektov. V roku 2019 som absolvovala koučingový výcvik (podľa štandardov ICF). V roku 2020 som ukončila certifikovaný výcvik Teacher's Training v Holistic Dance Institut vo Viedni. Absolvovala som množstvo zahraničných vzdelávacích workshopov zameraných na súčasný tanec, aplikovanú anatómiu v pohybe, bodywork, kontaktnú improvizáciu a somatický pohyb. V 2021 som vstúpila do výcviku TRE (trauma release exercises) a v 2022 som ukončila contact improvisation training v Poľsku

Foto credit: (c) Olga Berdikyan courtesy of Holistic Dance Institute

Vstupenky

 • Možnosť A) early bird

  Zvýhodnená cena celého kurzu (bez JAM session) Early bird price of whole course (no JAM session)

  120,00 €
  Predaj sa skončil
 • Možnosť A) bežná cena

  Bežná cena celého kurzu (bez Jam session) Regular price for the whole course (no Jam session)

  150,00 €
  Predaj sa skončil
 • Možnosť A) jednorazový vstup

  Jednorazový vstup na najbližšiu lekciu po kúpe (no Jam session) Drop In/One Class (no Jam session)

  15,00 €
  Predaj sa skončil
 • Možnosť B) znížená cena

  Celý kurz - lekcie aj Jam sessions. zľavnená cena The whole course - classes and Jam session. Early bird

  170,00 €
  Predaj sa skončil
 • Možnosť B) bežná cena

  Celý kurz - lekcie aj Jam sessions. bežná cena The whole course - classes and Jam session. regular price

  220,00 €
  Predaj sa skončil
 • Možnosť B) jednorazový vstup

  1 lekcia aj Jam sessions - jednorazový vstup 1 class and Jam session. drop in

  22,00 €
  Predaj sa skončil
 • Možnosť C) permanentka JAM

  permanentka 6 vstupov 6 entrances for JAM session

  55,00 €
  Predaj sa skončil
 • Možnosť C) one JAM

  vstup na jeden JAM session one entrance for JAM session

  10,00 €
  Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page