top of page

št 21. 10.

|

Bratislava

Jason Dean: Jesenný QiGong kurz

Registrácia je uzatvorená! V prípade voľného miesta Vás kontatujeme
Ďalšie udalosti
Jason Dean: Jesenný QiGong kurz
Jason Dean: Jesenný QiGong kurz

Čas a miesto

21. 10. 2021, 18:00 – 20:00

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

Plody matky prírody dozreli a je čas ich zozbierať a pripraviť si zásoby na zimu.

Nebeská energia sa ochladí a studený vietor rozfúka opadané lístie...

V tomto období nastáva rovnováha medzi rozpáleným Yangom a ochladzujúcim Yinom, emócie sú prchkejšie a náš temperament je výraznejší. A preto by sme našu snahu v tomto období mali sústrediť na budovanie rozvahy a pokoja.

Jeseň je obdobie Tigra.

Počas tohto praktického kurzu sa zameriame na tradičné taoistické cvičenia, aby sme zlepšili dýchacie návyky, znížili efekt fajčenia a pustili žiaľ a ľútosť za to, čo bolo. Toto všetko nám poškodzuje pľúcny meridian, spôsobujúc hnačky a znižujúc schopnosť vstrebávať živiny počas zimy, čo spôsobí fyzické problémy v jarnom období.

Starí majstri učili, že pre udržanie optimálneho zdravia v jesennom období, by sme mali pracovať na našich pľúcach. To zabezpeči hladký prechod do zimného obdobia. 

V tomto kurze sa zameriame na rozvoj Qi v pľúcnej oblasti, podporu nášho imunitného systému a to pomocou vybraných cvičení z “BaDuanJin” (8 hodvábnych brokátov). Je dôležité podotknúť, že nie samotné cvičenia podporujú zdravie ale spôsob ich prevedenia áno. Po zoznámení sa s cvičeniami presunieme pozornosť na dych, postúru, svalové napätie/relaxáciu, rozsah pohybu, zmenu teploty, elektrické senzácie, pohyb očí, zmenu tlaku, tepu a iného.

Kurz bude vedený v angličtine. V prípade potreby bude prekladaný do slovenčiny.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

KEDY:

Každý štvrtok (od 23.9. do 11.11.) 18:00-20:00 

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete)

CENA KURZU:

Early Bird: 129 EUR (do 18.9.)

Bežná cena: 149 EUR (od 19.9.)

Registrácia:

mailom na info@movement-lab.net,

Lekciami vás bude sprevádzať:

Jason Dean aka Shifu Shi XingLik.

Jason je žiakom čínskeho majstra ShiFu ShiDelon (Dr. Leung) od roku 1993. Štúdium zahŕňali terapie na tisíckach klientov pomocou taoistickej medicíny po celej Európe a tiež Ázii, realizovanie prednášok a ukážok liečenia v nemocniciach (na Slovensku FN Mickiewiczova, onkologické oddelenie), na fyzioterapeutických oddeleniach, na fakultách fyzioterapie (v Piešťanoch), na školách holistickej medicíny a na školách TČM (v Prahe).

V roku 2004 bol Jason Dean vyhlásený svojim majstrom za Šaolínskeho mnícha 32. generácie a bolo mu pridelené meno ShiFu Shi XingLik. Od roku 2006 pravidelne realizoval aj na Slovensku semináre, samo-očistné tábory, terapie a školenia o TaijiChuan, Chikungu a Daoinshu. V roku 2010 si otvoril svoje vlastné holistické centrum v Anglicku kde sa venoval svoje komunite a klientom.

Dnes ShiFu Shi XingLik pôsobí priamo na Slovensku a pokračuje tak v naplnení svojho poslania. Okrem pravidelných seminárov a tréningov ShiFu realizuje pravidelné privátne terapie, na ktorých sa zameriava na klientove zdravotné problémy akútneho a tiež chronického charakteru.

viac info: https://www.humansinstitute.com/

----------------------------------------

ENGLISH VERSION

Autumn QiGong

The fruits of nature reach maturity, this is a time for harvesting and storage for the winter months.

Heavenly energy cools down and the wind begins to stir...

At the balance point between stove Yang and passive Yin emotions become harsher and tempers short. Our efforts at this time, therefore, are directed to remaining calm and peaceful.

Autumn is the time of the Tiger. 

During this practical course, we use traditional Daoist exercises to minimise the effects of poor breathing habits, excessive smoking and indulgence in grief, which can all cause damage to the lung meridian, causing diarrhoea and poor uptake of nutrients during the winter season and result in physical problems during the springtime.

Ancient sages taught that to maintain optimum health at this time of year, we should work on our lungs through autumn season to make the transition from to the winter season as smooth as possible. This will keep the lung energy full, clean and quiet.

On this course we focus on the development of lung Qi, boosting the body’s natural healing energy/immune system using select exercises from the “BaDuanJin” (8 silk brocades), the classical set of Chinese health movements.

Important Note On the "8 Silk Brocades":

It is NOT the exercises themselves which promote your health, but HOW you perform them! As you progress you will get better at paying attention to and directing such things as breathing, posture, muscle tension/relaxation, range of motion, internal muscle movements, temperature changes, electrical sensations, eye movements, pressure changes, heart rate, skin pore opening and closing, to mention just a few..

PRACTICAL INFORMATION:

WHEN: Every Thursday (from 23.9. until 11.11.) 18:00-20:00 

WHERE: Movement LAB, Drieňova 40, Shopping Centre Buducnosť, 1st floor, Bratislava

PRICE:

Early Bird: 129 EUR (until 18.9.)

Classic: 149 EUR (from 19.9.)

REGISTRATION: via info@movement-lab.net

About lector:

Jason Dean aka Shifu Shi XingLik

Jason has been a student of Chinese ShiFu ShiDelon (Dr. Y. K. Leung) since 1993. The study included the therapy of thousands of clients of Daoist medicine throughout Europe and Asia, lectures and demonstrations of treatment in hospitals (in Slovakia, FN Mickiewicz, Oncology Department), physiotherapy departments, physiotherapy faculties (in Piešťany), schools of holistic medicine and schools in the Czech Republic (in Prague).

In 2004, Jason Dean was declared a teacher of the 32nd generation of Shaolin, and was named ShiFu Shi XingLik. Since 2006, he has regularly conducted seminars, self-cleansing camps, therapies and trainings on TaiJiQuan, QiGong and DaoYinShu in Slovakia. In 2010, he opened his own holistic center in England where he dedicated his time to his community and clients.

Today ShiFu Shi XingLik operates directly in Slovakia and continues to fulfill his mission. In addition to regular seminars and trainings, ShiFu implements regular private therapies that focus on client health problems of both acute and chronic nature. The philosophy of Daoist medicine rests in the balance of our physical body, conscious and subconscious minds.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page