top of page

št 24. 3.

|

Movement LAB

Jarný kurz TaiJiQuan

Počas kurzu budeme spoznávať a praktizovať série starovekých cvičení, ktoré poslúžia tým, ktorí hľadajú zdravie na ceste svojím životom.

Registration is closed
See other events
Jarný kurz TaiJiQuan
Jarný kurz TaiJiQuan

Čas a miesto

24. 3. 2022, 19:15 SEČ – 12. 5. 2022, 20:45 SELČ

Movement LAB, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

Začiatočníci aj pokročilí v Tai Chi si užijú svieže zelené výstrely života, ktoré prinesie aktívna a energetická Jar do naších hodín.

Päť esencií TaiJiQuan korenšponduje s 5 sezónami lunárneho kalendára starých Daoistov. Boli to ľudia , ktorí študovali prirodzené cykly zmien a to, čo odpozorovali, preniesli do praxe s ich vlastným telom.

Piata esencia - “Vpred”, je v výrazna v jarnom období. V TaiJi to znamená konať, a teda robiť to, nad čím sme dlho dumali a čo sme dlho plánovali.

Urobiť prvý krok je najťažšia časť keď začíname svoju cestu. “Ktorým smerom sa mám vydať?” “Mal by som opustiť komfortné a odpočinkové státie?”

“Chcem ísť naozaj touto cestou?”

Ak urobíme prvý krok, naša zadná noha je stále na zemi a je pravda, že pokiaľ neurobíme aj druhý krok, nikam sa nepohneme. Poďťe s nami na cestu, kde spoznáme zázraky Tai Chi, ktoré sú ukryté v nás.

Mladý alebo starý, chorý alebo zdravý, každý bez výnimky vie pochopiť a praktizovať TaiJiQuan. Hovorí sa “Pokiaľ vieš dýchať, tak vieš robiť aj Tai Chi a QiGong”.

V našich TaiJiQuan hodinách, niekedy urobíme len jeden krok. Inokedy budeme kráčať spolu, ba aj utekať. A nabudúce budeme možno stáť a užívať si scenériu. No vždy budeme používať naše mysle a telá na ceste smerom ku zdraviu.

Pripojte sa k nám na skvelý jarný Tai Chi výlet..

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

KEDY: Každý štvrtok (od 24.3.2022 do 12.5.2022) 19:15-20:45) 

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete)

CENA KURZU: Early Bird: 99 EUR (do 13.3.2022) Bežná cena: 112 EUR (od 14.3.2022) Registrácia: info@movement-lab.net alebo priamo na webe

Kurz prebieha v angličtine a v prípade potreby bude zabezpečený preklad.

Lekciami vás bude sprevádzať:

Jason Dean aka Shifu Shi XingLik.

Jason je žiakom čínskeho majstra ShiFu ShiDelon (Dr. Leung) od roku 1993. Štúdium zahŕňali terapie na tisíckach klientov pomocou taoistickej medicíny po celej Európe a tiež Ázii, realizovanie prednášok a ukážok liečenia v nemocniciach (na Slovensku FN Mickiewiczova, onkologické oddelenie), na fyzioterapeutických oddeleniach, na fakultách fyzioterapie (v Piešťanoch), na školách holistickej medicíny a na školách TČM (v Prahe). V roku 2004 bol Jason Dean vyhlásený svojim majstrom za Šaolínskeho mnícha 32. generácie a bolo mu pridelené meno ShiFu Shi XingLik. Od roku 2006 pravidelne realizoval aj na Slovensku semináre, samo-očistné tábory, terapie a školenia o TaijiChuan, Chikungu a Daoinshu. V roku 2010 si otvoril svoje vlastné holistické centrum v Anglicku kde sa venoval svoje komunite a klientom. Dnes ShiFu Shi XingLik pôsobí priamo na Slovensku a pokračuje tak v naplnení svojho poslania. Okrem pravidelných seminárov a tréningov ShiFu realizuje pravidelné privátne terapie, na ktorých sa zameriava na klientove zdravotné problémy akútneho a tiež chronického charakteru. viac info: https://www.humansinstitute.com/

----------------------------------------ENGLISH VERSION 

Spring Forwards with TaiJiQuan

Complete Beginners, and also improvers in Tai Chi will enjoy the fresh green shoots of life that the energetically active Spring season brings to our class.  

The the Five Essences of TaiJiQuan correspond to the 5 season lunar calendar of the ancient Daoist practitioners. These were men who studied the natural cycles of change and put into practice with their own bodies what they observed in nature.  

Essence 5, “Forwards” is the focus of Springtime.  In TaiJi, this means taking action and actually doing what you have pondered and planned for so long.  

When starting out on a long journey, taking the first step is the hardest part.  “Which direction should I go?”  “Should I leave the comfort and relaxation of simply standing?” “Do I really want to go on this journey?”  

Even after taking the first step, your back foot is still on the ground, so in truth, you never really go anywhere until you take the second step.  

Come and join us to explore the wonders of Tai Chi which lie resting inside your body.

Young or old, sick or healthy, everyone without exception can grasp and practice TaiJiQuan. The saying goes “If you are still breathing, you can do Tai Chi and QiGong”  In our TaiJiQuan class, sometimes we  will take a single step. Sometimes we will walk together, sometimes we will run. Sometimes we will stand and simply enjoy the scenery.  But always we will engage our minds and bodies in the pursuit of health.  

Join us on the great springtime Tai Chi adventure…

PRACTICAL INFORMATION: 

WHEN: Every Thursday ( from 24.3.2022 untill 12.5.2022) 19:15-20:45 

WHERE: Movement LAB, Drieňova 40, Shopping Centre Buducnosť, 1st floor, Bratislava

PRICE: Early bird price: 99 EUR (13.3.2022) Regular price: 112 EUR (from 14.3.2022)

REGISTRATION: info@movement-lab.net

About lector:

Jason Dean aka Shifu Shi XingLik

Jason has been a student of Chinese ShiFu ShiDelon (Dr. Y. K. Leung) since 1993. The study included the therapy of thousands of clients of Daoist medicine throughout Europe and Asia, lectures and demonstrations of treatment in hospitals (in Slovakia, FN Mickiewicz, Oncology Department), physiotherapy departments, physiotherapy faculties (in Piešťany), schools of holistic medicine and schools in the Czech Republic (in Prague). In 2004, Jason Dean was declared a teacher of the 32nd generation of Shaolin, and was named ShiFu Shi XingLik. Since 2006, he has regularly conducted seminars, self-cleansing camps, therapies and trainings on TaiJiQuan, QiGong and DaoYinShu in Slovakia. In 2010, he opened his own holistic center in England where he dedicated his time to his community and clients. Today ShiFu Shi XingLik operates directly in Slovakia and continues to fulfill his mission. In addition to regular seminars and trainings, ShiFu implements regular private therapies that focus on client health problems of both acute and chronic nature. The philosophy of Daoist medicine rests in the balance of our physical body, conscious and subconscious minds. More info at: https://www.humansinstitute.com/

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page