top of page

pi 02. 6.

|

Bratislava

CI WORKSHOP „Tekuté kĺby" /“Liquid joints” /M. Kozánek

Víkendový workshop kontaktnej improvizácie a anatómie v pohybe s Milanom Kozánkom. Contact improvisation workshop and anatomy in movement with Milan Kozánek.

Registration is closed
See other events
CI WORKSHOP „Tekuté kĺby" /“Liquid joints” /M. Kozánek
CI WORKSHOP „Tekuté kĺby" /“Liquid joints” /M. Kozánek

Čas a miesto

02. 6. 2023, 17:00 – 04. 6. 2023, 16:30

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

(ENG BELOW)

Kontakt a anatómia pohybu -„Tekuté kĺby “

Sloboda a flexibilita v pohybových možnostiach kĺbov

Všetkých, ktorí sa zaujímate o kontaktnú improvizáciu, ale aj o zdravý pohyb komplexnejšie, pozývame na workshop, na ktorom sa zahĺbime viac do práce s kĺbmi. Intenzívny víkendový workshop kontaktnej improvizácie Tekuté kĺby je určený pre tanečníkov, moverov a aj ľudí bez predchádzajúcej pohybovej skúsenosti.

Pohybová kapacita (tancujúceho) tela závisí na prirodzenej pohybovej možnosti jednotlivých kĺbov, na schopnosti uvoľnenia svalov križujúcich jednotlivé kĺbové sústavy, rovnako aj na elasticite väzív. Pre lepšie využívanie potenciálu kĺbov sa prepájajú pohybové možnosti kĺbov s aktívnou prácou s energiou. Je to cesta ako svoje kĺby dostať do vedomej pozornosti, a tým znovu objavovať pohybové možnosti každého z nich a zároveň ich revitalizovať.  Mentálna flexibilita úzko súvisí s fyzickou flexibilitou tela, v čom stav kĺbov zohráva dôležitú úlohu. Počas celého workshopu budeme rozvíjať slobodný pohyb, jeho mäkkosť a plynulosť a prirodzene tým budeme rozvíjať autentický pohybový prejav, spontaneitu a prirodzenosť pohybu, ktorá je zakódovaná v každom z nás.

O lektorovi: 

Milan Kozánek 

Od ukončenia štúdia na VŠMU pracuje ako tanečný pedagóg, choreograf, dramaturg a divadelný režisér. Svoju metódu výskumnej a pedagogickej práce rozvíjal viac ako dvadsaťpäť rokov prostredníctvom vyučovania a výskumu vo vzdelávacích inštitúciách ako Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Tanz Quartier Wien, Konservatorium Wien University /AT, Northern School of Contemporary Dance v Leeds /UK, TIP – School for Dance, Improvisation and Performance vo Freiburgu /D, Univerzita Calgary /Canada a v mnoho ďalších. V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Spoločne pre ňu vytvorili 12 tanečných predstavení, ktoré prezentovali na Slovensku a v zahraničí. Od roku 2010 rozvíja intenzívnu umeleckú spoluprácu s tvorcami a divadelnými interpretmi, ktorí hľadajú prepojenie a prieniky medzi fyzickým divadlom, pohybom, textom, hlasom a spevom. Od roku 2017 vedie spoločne s Andrejom Kalinkom umelecké zoskupenie Med a prach. Kontaktnej improvizácii sa venuje už viac ako 30 rokov niekedy intenzívnejšie a niekedy menej, ale poznatky a princípy z nej využíva a rozvíja v každej inej tvorivej práci. Bol pri počiatkoch vzniku Kontaktnej improvizácii v Moldavsku, v Čechách a v mnohých mestách v Poľsku. Milan svoje poznatky z anatómie spája s poznatkami z východných filozofií a taoizmu a rozvíja ich ďalej v kontaktnej improvizácii. Jeho hlavnou témou a fascináciou v jeho umeleckej a pedagogickej práci je ČLOVEK.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE:

KEDY: 

2.-4.6.2023

2.6. 17:00-20:00 

3.6. 10:00-17:00 

4.6. 10:00-16:30

KDE: Priestor Špirála, Drieňová 40, Bratislava

CENA: 

119 EUR - zľavnená cena pri registrácii do 21.4.2023/ podporná cena pre komunitu kontaktnej improvizácie (účastníci kurzov a workshopov v Movement LAB) 

139 EUR - bežná cena od 22.4.2023 v prípade, že túžite workshop absolvovať ale vaša finančná situácia vám to aktuálne neumožňuje, dajte nám vedieť a nájdeme spôsob (napr. rozloženie platby) 

REGISTRÁCIA: registrovať sa môžete priamo na webe v sekcii udalosti: www.movement-lab.net/udalosti alebo mailom na info@movement-lab.net

***********

ENG

Contact improvisation and Anatomy in Movement - "Liquid joints"

Freedom and flexibility in the range of motion of the joints

We invite everyone who is interested in Contact Improvisation but also in healthy movement in a more complex way, to a workshop where we will go more deeply into working with joints. The intensive weekend workshop “Liquid joints“ is intended for dancers, movers and also for people without previous movement experience.

The movement capacity of the (dancing) body depends on the natural range of motion of the individual joints, on the ability to relax the muscles crossing the individual joint systems as well as on the elasticity of the ligaments. For a better use of the joints potential the movement possibilities of the joints are connected to active work with energy. It is a way how to bring your joints into conscious attention, thereby to rediscovering the movement possibilities of each of them and at also to revitalize them.

Mental flexibility is closely related to the physical flexibility of the body, in which the condition of the joints plays an important role. During the entire workshop, we will develop free movemen, its softness and fluidity, and we will naturally develop authentic movement expression, spontaneity and naturalness of movement, which is encoded in each of us.

PRACTICAL INFORMATION: 

WHEN: 

2.-4.6.2023

2.6. 17:00-20:00 

3.6. 10:00-17:00 

4.6. 10:00-16:30

WHERE: Priestor Špirála, Drieňova 40, Bratislava, SLOVAKIA

PRICE: 

119 EUR early bird price till 21.4.2023/ support price for local CI community 

139 EUR regular price from 22.4.2023 If you feel like to be part of the workshop but you struggle financialy, let us know and we can find some solution (e.g. 2-3 payments etc.) :)

REGISTRATION:

https://www.movement-lab.net/en/udalosti or by email info@movement-lab.net

Vstupenky

  • bežná cena// regular price

    139,00 €
    Predaj sa skončil
  • Early bird

    119,00 €
    Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page