top of page

ut 10. 5.

|

Bratislava

Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (open level)

Otvorené hodiny kontaktnej improvizácie pre každého. Open level contact improvisation classes for everyone.

Registration is closed
See other events
Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (open level)
Kontaktná improvizácia/ Contact Improvisation (open level)

Čas a miesto

10. 5. 2022, 18:30 – 20:00

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

(ENGLISH VERSION BELOW)

Pozývame vás na hodiny kontaktnej improvizácie (KI). KI vznikla v roku 1972 (tento rok slávi 50 rokov) v Amerike, kde sa skupina tanečníkov okolo Steva Paxtona rozhodla vymaniť z formy štylyzovaného tanca a začala skúmať možnosti pohybu, ktorý nemá choreografiu - improvizácie. Viac a viac sa ponárali do fyzikality tela, fyzikálnych zákonov, biomechaniky pohybu, princípov pádu či zdieľaného ťažiska.

Forma sa vyvíjala a stále sa vyvíja. Je to živá forma, ktorá vás "núti" byť v prítomnom okamihu a reagovať na to, čo sa aktuálne v tanci odohráva, kam sa telesná masa pohybuje a ako ju nasledovať, meniť jej smer, pretvárať, zdvíhať sa s ňou a padať.

Je to tanec bez choreografie, neustále sa meniaca forma v dotyku dvoch a viac telesných más. Dotyk nevníma iba cez dlane, ale cez každú časťou tela so zreteľom na fyzickú štruktúru, jej pevné a zraniteľné časti, ktoré dokážu prijať rôzne množstvo váhy.

Hodiny sú vhodné pre ľudí, ktorí už majú skúsenosť aj pre tých, ktorí skúsenosť ešte nemajú (open level). Vedené budú v slovenčine a/alebo v angličtine nakoľko otvárame priestor aj pre ľudí z iných krajín, žijúcich v BA.

Čo KI umožňuje?

- Lepšie porozumieť (nie len) svojmu telu a pohybu (biomechanika, anatómia,..)

- Zlepšenie pohybových a expresívnych zručností

- Spoznanie somatických prístupov v pohybe (rôzne formy bodywork a spôsobov ako vstupovať do kontaktu)

- Budovanie komunity

- Podporuje kreativitu, pozýva zvedavosť a hravosť

- Poskytuje priestor na sebareflexiu a porozumenie svojim psychickým mechanizmom v téme ako sú strachy, vzťahy, dôvera, vlastné zdroje, vlastná sila, nechať sa vidieť, kreativita a pod.

A ako kontaktná improvizácia vyzerá?

Napríklad aj takto: https://www.youtube.com/watch?v=q4wUEiHowSU&ab_channel=BeingMotionIreneSposetti

KEDY: Každý utorok (od 26.4. do 21.6.) od 18:30-20:00

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť (hľadajte exteriérové modré schody, vyjdete hore, odbočíte vľavo a prejde za roh, kde už nás na konci nájdete)

CENA KURZU: * 75 EUR (pre tých, ktorí potrebujú podporiť) * 95 EUR (bežná cena) * 115 EUR (pre tých, ktorí chcú podporiť nás)

Počas kurzu je možné zúčastniť sa aj jednotlivých hodín (registrácia nutná vopred) - cena za jednu hodinu je 12 EUR a hradí sa v hotovosti.

REGISTRÁCIA: Priamo na webe - registrácia s povinnosťou platby https://www.movement-lab.net/.../radost-z-kontaktu-kurz... (v prípade technických problémov s platbou, nám neváhajte poslať mail)

Čo budete potrebovať? 

pohodlné oblečenie, ktoré vás nebude tlačiť, prípadne ponožky (budeme tancovať naboso), tričká skôr s krátkym alebo dlhším rukávom (pri tielkach sa koža príliš šúcha o podlahu čo nemusí byť príjemné).

Ako to bude prebiehať? 

Každé stretnutie začneme a skončíme v zdieľaní v kruhu, na začiatku warm up a postupné budovanie technickej aj praktickej časti.

Lekciami vás bude sprevádzať: 

Magdaléna Takáčová 

Spoluzakladateľka Movement LAB a OZ 4Arts Therapy, tanečno-pohybová terapeutka, koučka, lektorka kontaktnej improvizácie, facilitátorka autentického pohybu a embodiment meditations Po štúdiu Strategického manažmentu a marketingu som pracovala 12 rokov vo finančnej oblasti na riadiacej pozícii. Moje dlhoročné skúsenosti s vedením pohybových, tanečných a tanečno-hudobných stretnutí ma priviedli k štúdiu tanečno-pohybovej terapie, ktorej 4-ročný výcvik v ČR som ukončila v roku 2017. 10 rokov som tancovala v integrovanej tanečnej skupine LEN TAK TAK, kde tancovali ľudia s hendikepom aj bez neho. Bola som súčasťou tvorivého aj produkčného procesu performance projektov. V roku 2019 som absolvovala koučingový výcvik (podľa štandardov ICF). V roku 2020 som ukončila certifikovaný výcvik Teacher's Training v Holistic Dance Institut vo Viedni. Absolvovala som množstvo zahraničných vzdelávacích workshopov zameraných na súčasný tanec, aplikovanú anatómiu v pohybe, bodywork, kontaktnú improvizáciu a somatický pohyb. V 2021 som vstúpila do výcviku TRE (trauma release exercises) a v 2022 som ukončila contact improvisation training v Poľsku

Foto credit: Bartosz Jakubowski

____________________

ENGLISH VERSION

We would like to invite you to Contact Improvisation classes (CI). CI was developed in 1972 by Steve Paxton and company in America. They decided to release from stylized dance and started to explore movement without choreography – improvisation. More and more they deepened their knowledge and experiences in physicality of the body, physical principles, biomechanic of movement, principles of falling and shared center of gravity.

The form has developed and is still developing. It is a vivid form which “forces” you to be in the present moment and to react to what is happening in the dance, where body mass is moving, how to follow it, how to change its direction, modulate it, lift it and fall with it.

It is a dance without choreography, ever changing form in touch of two or more body masses. The touch is considered not just by hands but by any part of the body. It regards to diferents body parts and their ability to carry the weight.

Classes are open level and are led in Slovak and/or in English (depends on participants) so it can be open to foreigners too.

How you can benefit from CI?

 • better understanding to the body (your own and others) by anatomy, biomechanics,...
 • improvement of your movement and expressive skills
 • get in touch with somatic approaches (bodyworks as a an entrance point to contact)
 • community building
 • CI supports creativity, curiosity and playfulness
 • self-reflection, understanding of your own psychic mechanism in topics like fear, relationships, trust, inner resources, empowerment, being seen, creativity etc.

How does CI looks like? Eg. like this:

https://www.youtube.com/watch?v=q4wUEiHowSU&ab_channel=BeingMotionIreneSposetti

When: Every Tuesday (from 26.4. to 21.6.) 18:30-20:00

Where : Movement LAB, Drieňova 40, 1. floor OC Budúcnosť (find blue metal external stairs, go up, then turn left, pass the corner and at the end you find the door marked with Movement LAB stick)

PRICES:

* 75 EUR (when you have tight budget)

* 95 EUR (regular price)

* 115 EUR (when you want to support us and the idea we support others)

* 12 EUR drop in class (registration required latest the day before - info@movement-lab.net)

REGISTRATION:

on webpage with payment

www.movement-lab.net/udalosti

What you need?

comfortable clothes, longer sleeves prefered, we dance barefoot or in socks

How does the class look like?

At the beginning and at the end we have a sharing circle (supports community, communication and integration), warm-up at the beginning, technical part and practical part.

Your lector:

Magdaléna Takáčová

Co-founder of Movement LAB a OZ 4Arts Therapy, dance-movement therapist, coach, CI teacher, facilitator of authentic movement and embodiment meditations

Foto credit: Bartosz Jakubowski

Vstupenky

 • znížená cena/ reduced price

  75,00 €
  + Servisný poplatok 1,88 €
  Predaj sa skončil
 • bežná cena/ regular price

  95,00 €
  + Servisný poplatok 2,38 €
  Predaj sa skončil
 • podporná cena/ supporter price

  115,00 €
  + Servisný poplatok 2,88 €
  Predaj sa skončil
 • 1 lekcia / 1 class

  najbližia lekcia po kúpe/ first lesson after purchase

  12,00 €
  + Servisný poplatok 0,30 €
  Predaj sa skončil

Celkom

0,00 €

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page