top of page

ne 15. 8.

|

Bratislava

Jason Dean: úvodný seminár do TaiJiQuan a QiGong. Spontánne samoliečenie

Registrácia je uzatvorená! V prípade voľného miesta Vás kontatujeme
Ďalšie udalosti
Jason Dean: úvodný seminár do TaiJiQuan a QiGong. Spontánne samoliečenie
Jason Dean: úvodný seminár do TaiJiQuan a QiGong. Spontánne samoliečenie

Čas a miesto

15. 8. 2021, 16:00 – 19:00

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovakia

O podujatí

(ENG version below)

Pozývame vás na úvodný seminár k TaiJi, QiQong a k spontánnemu liečeniu. Jasona sme stretli pred niekoľkými rokmi a jeho spôsob práce, ktorý spája východný a západný prístup nás veľmi oslovil. Veľmi sa teda tešíme, že vám jeho seminár teraz môžeme ponúknuť v Movement LAB. Pre koho je seminár určený? Pre všetkých bez rozdielu. Nie je potrebné mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s pohybom, s TaiJi (bojové umenie) ani QiQong (energetická práca). Je pre všetkých, ktorí chcú ochutnať tieto prístupy pod vedením skúseného sprievodcu, ktorým Jason rozhodne je.

A čo vás počas 3 hodín čaká?

Seminár je zameraný na to ako samých seba spontánne liečiť. Pozrieme sa na niektoré témy, budeme hľadať odpovede na otázky súvisiace s našim zdravím. Na začiatku bude krátka prezentácia a teoretická časť a následne si prejdeme základné okruhy:

- naučíte sa ako spojiť všetky časti svojho tela v jednom plynulom pohybe.

- zistíte ako a kedy by ste mali používať svoj dych aby ste žili zdravšie a dlhšie

- 5 TaiJi pohybov, ktorých formy tvoria základ všetkých bojových umení

- 7 QiGong pohybov, ktoré vám dodajú zdravie a šťastie

- naučíte sa ako používať chrbticu, pľúca a svaly pre zlepšenie imunity.

Seminárom vedie : Jason Dean aka Shifu Shi XingLik

Jason je žiakom čínskeho majstra ShiFu ShiDelon (Dr. Leung) od roku 1993. Štúdium zahŕňali terapie na tisíckach klientov pomocou taoistickej medicíny po celej Európe a tiež Ázii, realizovanie prednášok a ukážok liečenia v nemocniciach (na Slovensku FN Mickiewiczova, onkologické oddelenie), na fyzioterapeutických oddeleniach, na fakultách fyzioterapie (v Piešťanoch), na školách holistickej medicíny a na školách TČM (v Prahe).

V roku 2004 bol Jason Dean vyhlásený svojim majstrom za Šaolínskeho mnícha 32. generácie a bolo mu pridelené meno ShiFu Shi XingLik. Od roku 2006 pravidelne realizoval aj na Slovensku semináre, samo-očistné tábory, terapie a školenia o TaijiChuan, Chikungu a Daoinshu. V roku 2010 si otvoril svoje vlastné holistické centrum v Anglicku kde sa venoval svoje komunite a klientom.

Dnes ShiFu Shi XingLik pôsobí priamo na Slovensku a pokračuje tak v naplnení svojho poslania. Okrem pravidelných seminárov a tréningov ShiFu realizuje pravidelné privátne terapie, na ktorých sa zameriava na klientove zdravotné problémy akútneho a tiež chronického charakteru. viac info: https://www.humansinstitute.com/

PRAKTICKÉ INFOMÁCIE

KEDY: 15.8.2021 o 16:00-19:00 KDE: Movement LAB, Drieňová 40, 1.poschodie OC Budúcnosť, BA CENA: 25 EUR/3hodiny REGISTRÁCIA: info@movement-lab.net

Seminár bude vedený v angličtine. V prípade potreby bude prekladaný do slovenčiny.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@movement-lab.net

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(ENG version)

We invite you to introductory seminar to TaiJi, QiQong and spontaneous self-healing. We have met Jason few years ago and his way of teaching and guiding resonate with us very much. Now we are very happy to give you an opportunity to taste his approach at introductory seminar in Movement LAB. For who is this seminar meant to be? For everyone. Previous experience with TaiJi or QiQond are not required. It is open to everyone who would like to get a glimps of what TaiJi, QiQong and spontaneous helaing are. You will be guided by master guide, which Jason for sure is

And what you can expect? This seminar is about how to self heal yourself spontaneously and we will be working on few themes:

- Learn how to connect all parts of your body into a single movement

- How and when should we use our breathing to live healthier and longer lives?

- 5 TaiJi movements which form the hub of all martial arts

- 7 QiGong movements to give you health and happiness

- How to use the Spine, Lung and Muscles for optimal immunity

PRACTICAL INFORMATION:

WHEN: 15.8.2021 4pm-7pm WHERE: Movement LAB, Drieňova 40, Shopping Centre Buducnosť, 1st floor, Bratislava PRICE: 25 EUR/3hrs REGISTRATION: info@movement-lab.net

Seminar will be led in english.

If you have any questions, do not hesitate to contact us via info@movement-lab.net

About lector:

Jason Dean aka Shifu Shi XingLik Jason has been a student of Chinese ShiFu ShiDelon (Dr. Y. K. Leung) since 1993. The study included the therapy of thousands of clients of Daoist medicine throughout Europe and Asia, lectures and demonstrations of treatment in hospitals (in Slovakia, FN Mickiewicz, Oncology Department), physiotherapy departments, physiotherapy faculties (in Piešťany), schools of holistic medicine and schools in the Czech Republic (in Prague).

In 2004, Jason Dean was declared a teacher of the 32nd generation of Shaolin, and was named ShiFu Shi XingLik. Since 2006, he has regularly conducted seminars, self-cleansing camps, therapies and trainings on TaiJiQuan, QiGong and DaoYinShu in Slovakia. In 2010, he opened his own holistic center in England where he dedicated his time to his community and clients.

Today ShiFu Shi XingLik operates directly in Slovakia and continues to fulfill his mission. In addition to regular seminars and trainings, ShiFu implements regular private therapies that focus on client health problems of both acute and chronic nature. The philosophy of Daoist medicine rests in the balance of our physical body, conscious and subconscious minds.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page